Adviezen werkgroep maatgevende aardbevingsbelasting (WMA)

De Werkgroep Maatgevende Aardbevingsbelasting (WMA) heeft in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aantal adviezen opgesteld voor de aardbevingsbestendigheid van de chemische industrie in Groningen. Ira Helsloot was voorzitter van deze werkgroep.