Basisboek regionale crisisbeheersing

cover-basisboek-regionale-crisisbeheersing

Auteurs: Ira Helsloot, Sjan Martens, Astrid Scholtens
ISBN: 978-90-5643-393-2
Uitgave: NIFV
Verschijningsdatum: 22 februari 2010

Beschrijving:

Een dreigende overstroming van de Betuwe, een griepepidemie van nog onbekende omvang, een vuurwerkramp als in Enschede, grootschalige stroomuitval, een uitbraak van varkenspest of een terreuraanslag in de Randstad. Het zijn voorbeelden van situaties, waarin de bevolking ernstig wordt bedreigd en waarin onder hoge tijdsdruk direct moet worden gehandeld. Een crisis dus, met onmiddellijke inzet van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke diensten en andere crisispartners. Een crisis waarbij het lokaal openbaar bestuur burgers en bedrijven zal moeten helpen én ervoor moet zorgen dat zij zichzelf en anderen helpen. Vanzelfsprekend zijn daarbij de juiste – afgesproken – voorbereiding, afstemming, samenwerking en communicatie van het allergrootste (levens)belang. En vanzelfsprekend schuilen de effectiviteit en efficiëntie ervan in het antwoord op de complexe vraag: wat spreken we dan met elkaar af?

Gegeven de ontwikkelingen die het domein van crisisbeheersing thans doormaakt, is het antwoord ‘nog in de maak’. De verschillende visies op crisisbeheersing, de nieuwe veiligheidsregio’s en de invoering van de Wet veiligheidsregio’s maken dat het werkterrein van crisisbeheersing nog niet is uitgekristalliseerd. En daarmee is dan ook het vertrekpunt van dit boek gegeven: voorlopig nog geen theoretisch kader, maar een praktijkboek over de rol van de regionale crisisorganisatie binnen het stelsel van crisisbeheersing.

Het boek is vooral geschreven voor functionarissen die deel uitmaken van de regionale crisisorganisatie. Verschillende aspecten die voor hun praktijk van waarde zijn, worden behandeld. Zo wordt onder meer de inrichting van de regionale crisisorganisatie beschreven, de regionale voorbereiding op de crisisbeheersing, de besluitvorming tijdens crises en het managen van een crisis. Het boek geeft vele voorbeelden, handreikingen en lessen. Ook voor professionals, bestuurders met een veiligheidsportefeuille en studenten in de veiligheid aan een hbo of een universiteit is het boek een goede introductie in de wereld van de regionale crisisbeheersing.

Meer informatie:

U kunt het boek hier downloaden.