Berekenen verdacht gebied Oost-Souburg

In opdracht van Expload heeft Crisislab het verdacht gebied in Oost-Souburg (gemeente Vlissingen) berekend. Op 15 augustus 1943 en 19 augustus 1943 werden in en rondom dit gebied twee bombardementen uitgevoerd.

Het verdacht gebied kan worden omschreven als het gebied waar onontplofte vliegtuigbommen (blindgangers) zich met een bestuurlijk te bepalen zekerheid kunnen bevinden en waar er dus voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden bij werkzaamheden.

In 2016-2017 heeft Crisislab, in opdracht van de gemeente Amsterdam, voor het kunnen berekenen van verdacht gebied een nieuwe methode ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op een statistische Bayesiaanse rekenwijze en gedetailleerd beschreven in het rapport Methodiek afbakening van verdacht gebied.

De ‘Amsterdamse methode’ wordt in dit onderzoek toegepast op de twee genoemde bombardementen in Oost-Souburg.