De oud en nieuw problematiek verkend

Auteurs: Ira Helsloot, Gerard van Staalduinen, Arjen Schmidt, David de Vries
Opdrachtgever: Crisislab: Renswoude
Verschijningsdatum: december 2012

 

Beschrijving:

Crisislab heeft de SMVP ondersteund bij haar verkennend onderzoek naar een andere aanpak van de vuurwerktraditie, in opdracht van de vier grote gemeenten (G4). Nederlandse gemeenten doen al jaren hun uiterste best om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch is ieder jaar weer de perceptie dat de viering meer hinder, overlast en schade met zich meebrengt en dat er weer nieuwe problemen ontstaan. In het bijzonder geldt dit voor de problemen die ontstaan met het afsteken van vuurwerk. Van een aantal kanten wordt aangedrongen op landelijke maatregelen die kunnen zorgen voor minder hinder en overlast en meer openbare orde en veiligheid tijdens de jaarwisseling.

Uit het onderzoek blijkt dat het in stand houden van de huidige wijze van viering niet in verhouding staat tot de risico’s, schade en maatschappelijke overlast die deze met zich meebrengt. Deze conclusie heeft echter geen betekenis zolang de maatschappij in meerderheid de traditionele wijzen van viering hoog wil houden, zoals nu (nog) het geval is. Ook wordt in het onderzoek duidelijk gemaakt dat, voor zover bekend, er geen reden is om aan te nemen dat verschillende risico’s die samenhangen met de oud en nieuw viering de laatste jaren toenemen.

Daarentegen zijn wel als belangrijke aandachtspunten gesignaleerd dat hulpverleningsdiensten tijdens de jaarwisseling structureel overbelast zijn en dat het toenemende gebruik van illegaal vuurwerk grotere risico’s veroorzaakt.

Meer informatie:

Het hoofdrapport is hier beschikbaar en het (onderbouwende) achtergrondrapport hier.