Evaluatie fysiek veiligheidsbeleid Nijmegen

In opdracht van Stadscontrol Nijmegen heeft Crisislab bijgedragen aan de evaluatie van het fysieke veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan door de gemeente Nijmegen. Crisislab was verantwoordelijk voor de analyse van het beleid: past het bij de landelijke inzichten van Brandweer Nederland, bij de wetenschappelijke inzichten over vergunningverlening en toezicht op het terrein van brandveiligheid en past het bij de aankomende wetswijzigingen met betrekking tot brandveiligheid en de bebouwde leefomgeving.

Het korte antwoord is dat het Nijmeegse strategische beleid ‘state-of-the-art’ is maar dat het uitvoeringsbeleid daar nog bij achterloopt.

De separate rapportage van Crisislab kunt u hier downloaden.

De overall rapportage van Stadscontrol waarin de Crisislab rapportage integraal is opgenomen, is nog niet openbaar.