Integrale veiligheid voor het MBO

De MBO Raad heeft een herziene visie op Integrale Veiligheid voor het MBO geformuleerd, waarin een verbinding gemaakt dient te worden tussen vier pijlers van veiligheid, namelijk: een veilige leer- en werkomgeving, veiligheid in het curriculum, veiligheid bij incidenten en veilige infrastructuur. Om deze visie meer handen en voeten te geven, heeft Crisislab geholpen met het uitwerken van een inspiratiedocument, waarin wordt verkend hoe een MBO-school de verbinding kan leggen tussen deze pijlers, zodat er meer integraal veiligheidsbeleid ontstaat. Voor dit inspiratiedocument zijn meerdere minipilots, verspreid over het land georganiseerd waarin dergelijke praktijkvoorbeelden uitgeprobeerd of nader uitgezocht zijn. Ook hierin heeft Crisislab ondersteund.

Begin 2019 konden alle MBO-instellingen reageren op een conceptversie van het document. Aan de hand van deze input is het inspiratiedocument verder aangescherpt en kunnen de onderwijsinstellingen het servicedocument gebruiken.

Het inspiratiedocument kunt u hier downloaden.