Inzichten voor een verstandige omgang met asbest in de bodem door Havenbedrijf Rotterdam

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft Crisislab bouwstenen opgesteld voor het nieuw op te stellen bodembeleid ten aanzien van asbest verontreinigde grond. Medio dit jaar is duidelijk geworden dat er een discrepantie is ontstaan tussen het momenteel gehanteerde palet van maatregelen en de daadwerkelijke risico’s als het gaat om bodemverontreiniging. Meer proportioneel bodembeleid is daarom gewenst, dat wil zeggen dat de kosten en veiligheidsbaten van bodembeleid in een redelijke verhouding tot elkaar staan. Wat redelijk is kan gekwantificeerd worden op basis van de gebruikelijke normen zoals die bijvoorbeeld door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld.

De rapportage is op dit moment nog niet openbaar.