Is er onveiligheid door tijdsdruk op het spoor?

In opdracht van ProRail heeft Crisislab in 2018/2019 een onderzoek uitgevoerd naar de integrale veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Gekeken is of er onderliggende oorzaken waren die de vijf incidenten die in de zomer van 2018 zouden kunnen verklaren. De bevindingen zijn beschreven in de rapportage Toeval of structureel incidentalisme? Vijf ‘incidenten’ op Kijfhoek in de zomer van 2018 nader beschouwd.

In het bijzonder is tijdens het onderzoek gekeken of het werken onder tijdsdruk van betrokkenen (verkeersleiding, aannemers en machinisten) een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn geweest. Dit bleek uiteindelijk niet het geval; de omstandigheden op Kijkhoek maken dat tijdsdruk geen aantoonbare medeoorzaak was van de vijf incidenten. In de gesprekken die in het kader van het onderzoek zijn gehouden kwam echter wel naar voren dat die tijdsdruk wel degelijk zou spelen op het doorgaande spoor/ personenvervoer.

In opdracht van ProRail heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd waarin de centrale onderzoeksvraag was: Ervaren uitvoerende medewerkers die tijdens projecten en onderhoudswerkzaamheden op het doorgaande spoor werken tijdsdruk en zo ja, heeft dit ook geleid tot onveilige situaties? 

De onveilige situaties hebben betrekking op arbeids(on)veiligheid (dus voor uitvoerende medewerkers) en op spoor(on)veiligheid (dus de veilige berijdbaarheid van treinen). Onder onveilige situaties verstaan we bijna-incidenten en incidenten.

De rapportage ‘Is er onveiligheid door tijdsdruk op het spoor?’ is (nog) niet openbaar.