LEERARENA BEVOLKINGSZORG ASBESTBRAND ROERMOND

In opdracht van de Veiligheidsregio Limburg Noord verzorgde Crisislab een leerarena Bevolkingszorg asbestbrand Roermond. De leerarena, die bestond uit drie leertafels, waren primair bedoeld om met elkaar het incident te bespreken en te verkennen op welke punten het goed ging en welke verbeteringen eventueel gewenst zijn. Het primaire doel van de leerarena was niet om ook al meteen met definitieve oplossingen te komen, omdat immers ‘slechts’ het optreden tijdens één uniek incident wordt besproken.

De ervaringen/bevindingen tijdens de leertafels werden daarom gespiegeld aan:
– evaluaties van incidenten die in de afgelopen jaren in Nederland hebben plaatsgevonden;
– wetenschappelijke bevindingen over de wijze waarop mensen (hulpverleners en burgers) in de praktijk handelen;
– een publieksenquête die studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen kort na de brand in opdracht van Crisislab hebben uitgevoerd onder 200 Roermondse burgers.