Naar een IJmuider Haventeam 2.0

In opdracht van de Gemeente Velsen heeft Crisislab een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het huidige Haventeam van IJmuiden. In 2013 is in het havengebied in IJmuiden gestart met het project Fabricius, een integraal en multidisciplinair samenwerkingsverband voor een (brede) aanpak van de problematiek in het IJmuider havengebied. Het project Fabricius bleek een succes te zijn zodat het vanaf 2016 een meer vaste vorm kreeg wat leidde tot het huidige ‘Haventeam’.

Inmiddels is de omgeving waarin het Haventeam opereert, veranderd. Zowel lokaal als nationaal zijn er (beleidsmatige) veranderingen doorgevoerd. In dit onderzoek is er gekeken naar een doorontwikkeling van het Haventeam, om aan te kunnen (blijven) sluiten bij de lokale en nationale veranderingen. We hebben met andere woorden gekeken hoe het Haventeam 2.0 vorm heeft gekregen.

De managementsamenvatting van de rapportage kunt u hier downloaden.