Naar een toekomstige invulling van de AGS-functie in de VRR

In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de functie ‘Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)’ belegd bij het zogenaamde ‘AGS-piket’. Onderdeel van deze functie is het geven van praktisch advies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Een tweede onderdeel van deze functie is het aansturen van meetploegen van de brandweer en het analyseren van hun resultaten, om op basis daarvan advies te geven over (onder meer) de omgevingsveiligheid bij ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zich door de lucht kunnen verspreiden.

Van oorsprong was de AGS-functie organisatorisch bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) belegd vanwege de relatie met de DCMR-meldkamer voor milieuoverlast en de daarbij horende aanwezige expertise met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Momenteel is de AGS-functie organisatorisch belegd op drie plekken: DCMR levert beoogd vijf AGS-en, de afdeling Industriële Veiligheid van de VRR levert er vijf en ten slotte worden er vijf vanuit de afdeling Operationele Informatie van de VRR geleverd.

De VRR constateerde dat het ingewikkeld is om de continuïteit van de AGS-functie te waarborgen. Het werven van adviseurs met (voor de VRR) voldoende kennis en competenties blijkt in de praktijk moeilijk te zijn. Ondanks het streven om vijftien AGS-en verdeeld over drie organisatieonderdelen in een piketteam operationeel te laten zijn, waren er ‘slechts’ tien AGS-en werkzaam voor de VRR. Daarbij bestond, gezien de leeftijd van meerdere AGS-en en de belasting die het meedraaien in een piketteam van de adviseurs vraagt, de verwachting dat er binnen afzienbare tijd een aantal AGS-en afscheid zouden nemen van het piketteam.

De VRR heeft Crisislab gevraagd om een onderbouwd advies te geven  over de inrichting van een toekomstbestendige invulling van de AGS-functie, daarbij rekening houdend met de Rotterdamse AGS-functie enerzijds en de invulling ervan in de rest van Nederland (en daarbuiten) anderzijds.

De VRR heeft besloten om de rapportage niet openbaar te maken.