Nodig of overbodig?

Auteurs: projectgroep ‘Fundamentele bezinning bevolkingszorg’, eindredactie: Astrid Scholtens
Uitgever: Boom Lemma uitgevers: Den Haag
ISBN: 978-90-5931-852-6, NUR 741
Verschijningsdatum: juni 2012

Beschrijving:

De wijze waarop de bevolkingszorg vandaag de dag is vormgegeven, vindt zijn oorsprong in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Uitvoeringstaken in het kader van de bevolkingszorg werden belegd bij gemeentelijke diensten, omdat deze taken het best zouden aansluiten bij de dagelijkse taken van de gemeente: opvang en verzorging bij de afdelingen sociale zaken, registratie van slachtoffers bij de afdelingen burgerzaken, et cetera. Dit concept is door de gemeenten/regio’s in de afgelopen twintig jaar geïmplementeerd en steeds verder geprofessionaliseerd. Het concept bleef al die tijd ongewijzigd zodat de taakopvatting en organisatie van de bevolkingszorg nog altijd gebaseerd is op een concept dat ruim twintig jaar geleden is bedacht.

De regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland, met ondersteuning van Crisislab, constateerden dat het hun een steeds grotere inspanning kost om de gevraagde bevolkingszorg te (blijven) leveren. Zeker in tijden van bezuinigingen is dan ook de vraag of de organisatie van de bevolkingszorg niet efficiënter zou kunnen worden vormgegeven. En past het bedachte concept van de bevolkingszorg eigenlijk (nog) wel bij de behoefte van burgers die getroffen zijn door een crisis?

In deze verkenning worden deze vragen beantwoord. De resultaten geven een eerste denkrichting waarlangs de bevolkingszorg in de toekomst efficiënter vormgegeven kan worden.

Meer informatie:

Klik hier om het boek te downloaden en hier voor een artikel in het Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing.

uitreiking3

Op 16 mei 2012 werden de bevindingen door Martin Overeem (projectleider) overhandigd aan de drie coördinerend gemeentesecretarissen van de regio’s Gooi en Vechtstreek (rechts), Utrecht (midden) en Flevoland (links).