Noodhulp als specialisme

Al jarenlang is de noodhulp formeel een van de taken van elk basisteam dat door generalistisch opgeleide agenten wordt uitgevoerd. In de huidige situatie leidt dit tot een beslag op veel politiecapaciteit omdat de noodhulpmedewerkers lastig inzetbaar zijn om tussendoor ander politiewerk te doen (zie ook ons rapport Naar een efficiëntere noodhulp?). De medewerkers worden immers op onvoorspelbare momenten door de meldkamer aangestuurd en moeten daarom continu beschikbaar zijn om te reageren zodat de gangbare 15 minuten-norm kan worden gehaald.

Experimenten met ‘prio 1 voor iedereen’ of het Crisislab-experiment in een basisteam in het oosten van het land waarbij de noodhulp als aparte organisatie werd opgeheven (en beschreven in het eerder aangehaalde rapport) gaan uit van meer efficiëntie door iedere dienstdoende agent te laten reageren op spoedmeldingen.

Er is theoretisch echter ook een andere weg mogelijk, namelijk die van het organiseren van noodhulp als specialisme. Hieronder verstaan we het organiseren van de noodhulp door speciaal daarvoor opgeleide agenten die ‘alleen’ noodhulp rijden.

In opdracht van de landelijke portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP) heeft Crisislab een theoretische verkenning uitgevoerd om te kijken of een specialistische noodhulporganisatie een efficiënte oplossing kan zijn voor het probleem dat de huidige organisatie van de noodhulp veel politiecapaciteit kost die niet aan ander politiewerk kan worden besteed. Het ging hier vooral om een kennisvraag. Het onderzoek was dus nadrukkelijk niet ingegeven vanuit een besluit om de beweging te keren die momenteel binnen de politie gaande is, namelijk het in meer of mindere mate opheffen van de noodhulp als aparte organisatie. Kennis over de consequenties van de noodhulp als specialisme kan de politie echter beoogd helpen de juiste besluiten te nemen.

De rapportage Noodhulp als specialisme kunt u hier downloaden.

Door de landelijke portefeuillehouder is ook een factsheet opgesteld, deze treft u hier.