Ondersteuning tunnelbeheerder Amsterdam

Crisislab ondersteunde in de zomer van 2015 de tunnelbeheerder van de gemeente Amsterdam in zijn verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke wegtunnels in Amsterdam bij de besluitvorming over de veiligheidsaspecten van de renovatie van de Piet Hein tunnel en de openstelling van de Michiel de Ruyter tunnel.