Onderzoek naar risicocommunicatie in de Veiligheidsregio Utrecht

Crisislab onderzocht voor de Veiligheidsregio Utrecht wat hun burgers verwachten van risicocommunicatie door de overheid. Centraal staat de verhouding tussen overheden en burgers. Hoe kijken burgers nu werkelijk tegen risico’s aan? Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe werkt dat door in de verwachtingen over risicocommunicatie?

Beschrijving:

De belangrijkste verwachting van de burger is dat overheden integer handelen en communiceren. Enigszins contra-intuïtief bedoelt de burger hier ook mee dat overheden weerstand zouden moeten bieden tegen het opportunisme dat de burger soms zelf vertoont. Overheden moeten het algemeen belang voor ogen houden en zullen daarom noodzakelijkerwijs soms het belang van een individuele burger schaden. Daar eerlijk over communiceren is de strenge norm die de burger de overheid oplegt.

Crisislab heeft, op basis van de resultaten van het onderzoek, de norm van integriteit vertaalt in zes adviezen voor overheden:

•       hanteer  in principe een terughoudende, informerende communicatiestijl
•       sluit aan bij de dynamische behoefte van de burger aan risicocommunicatie
•       doe niet net alsof er geen gevaar is
•       benadruk de eigen verantwoordelijkheid van de burger
•       creëer een getrapt communicatiemodel (van passieve informatievoorziening tot interactieve beleidsvorming)
•       de overheid die verantwoordelijk is voor de beheersing van een bepaald risico zou moeten communiceren over dat risico.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft deze zes adviezen verwerkt in haar Visiedocument Risicocommunicatie.

Meer informatie:

Het rapport kunt u hier downloaden.