Praktijkproef met Brzo-bedrijven om samen te leren van incidenten

In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop heeft Crisislab in 2019 een Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie opgesteld. Gelijktijdig voerde IT consultant CGI een onderzoek uit naar de mogelijkheden om zogeheten ‘blockchain technologie’ toe te passen in het veiliger maken van Brzo-bedrijven.

Met behulp van financiering van het ministerie van VWS is een poging gedaan om deze twee projecten te combineren. Een kleine groep Brzo-bedrijven (Shell, LyondellBasel, BASF, Dow en Teijin Aramid) heeft onder begeleiding van Crisislab en CGI een praktijkproef uitgevoerd waarin geprobeerd is samen te leren van incidenten. CGI heeft daarvoor een blockchain applicatie ontwikkeld die de deelnemende bedrijven in staat stelde om volledig anoniem bijna-incidenten met elkaar te delen. Crisislab heeft deze praktijkproef ondersteund door, met de opgevoerde bijna incidenten als uitgangspunt, leersessies te organiseren waarbinnen het gedachtegoed uit de door Crisislab ontwikkelde handreiking centraal stond, en de deelnemende bedrijven uitgenodigd werden met elkaar in gesprek te gaan om zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen.

De praktijkproef liet zien dat gezamenlijk leren van incidenten nog niet zo eenvoudig is, zelfs niet met de blockchain-technologie die de vertrouwelijkheid van informatie kan garanderen.

De eindrapportage ‘Blockchain Brzo – leren van HiPo’s’ kunt u hier downloaden.