René Hagen

Ing. René Hagen MPA is Em. Lector Brandpreventie en voormalig brandweerofficier. Hij is opgeleid tot bouwkundig ingenieur en beroepsbrandweerofficier. Op dit ogenblik is hij onder meer voorzitter van de stuurgroep First Responder, lid van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) en lid van de core-group van de European Fire Safety Alliance.

Hij heeft aan tientallen onderzoeken meegewerkt zoals de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en de brand in het detentiecentrum op Schiphol. Hij is auteur van standaardwerken op het gebied van brandveiligheid, zoals ‘Basis voor Brandveiligheid’ en het ‘European Fire Safety Action Plan’. Voor zijn (inter)nationale bijdrage aan de brandveiligheid is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Publicaties (als Crisislab)

I. Helsloot, R. Hagen & K. Heijndijk (2023). Brandveiligheid van NOM-woningen in Presikhaaf. In opdracht van woningcorporatie Portaal.

I. Helsloot, R. Hagen & K. Heijndijk (2023). Een analyse van de brandveiligheidssituatie in wooncomplex Riekerhaven. In opdracht van woonstichting Lieven de Key.