Review governance veiligheid metro Amsterdam

In opdracht van de Dienst Metro heeft Crisislab samen met de voormalig landelijk tunnelveiligheidsbeambte Evert Worm de interne en externe aansturing van fysieke veiligheid in de metro Oostlijn, waarvan de renovatie in de laatste fase verkeerde, bekeken. De Dienst Metro wilde onder andere ten behoeve van de formele openstelling onderzocht hebben of de governance van de veiligheid binnen en buiten de dienst optimaal was.

Binnen de dienst betekende dit dat het management onderzocht wilde hebben of veiligheidsissues gegarandeerd op tafel kwamen. Buiten de dienst betekende dit dat gekeken moest worden of de structuren waarbinnen betrokken partijen samenwerken en waarmee adviezen/vergunningen worden afgegeven voldoende garantie geven dat er afgewogen besluitvorming over veiligheidsissues plaatsvindt.