Samenwerking in crisisbeheersing

Auteur: A. Scholtens
Verschijningsdatum: 2007

Beschrijving:

Al jarenlang wordt onderkend dat samenwerking van essentieel belang is voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Nog steeds worden initiatieven genomen om deze (multidisciplinaire) samenwerking te optimaliseren. Of het nu gaat om de intensivering van de civiel-militaire samenwerking, de oprichting van de veiligheidsregio’s of het opzetten van een landelijk multidisciplinair oefencentrum; het kernbegrip is samenwerking.

In haar lectorale rede gaat Astrid Scholtens nader in op dit onderwerp. Zij stelt onder andere dat de wetgever er in de jaren tachtig als vanzelfsprekend, maar onterecht, vanuit is gegaan dat leiding en coördinatie noodzakelijk is om de samenwerking tijdens een ramp tot stand te brengen. De praktijk laat zien dat het belang van gestuurde samenwerking in de acute bestrijdingsfase wordt overschat. De sleutel voor goed samen werken tijdens een ramp of crisis ligt niet in de bestrijdingsfase zelf, maar in de fase ervoor, dat wil zeggen in de voorbereidende fase. Door toepassing van theorieën over ‘gedeelde besluitvorming’ concludeert Scholtens dat eenheden bij de crisisbeheersing in de voorbereiding hun taak, inclusief een totaalbeeld, met de paplepel ingegoten moeten krijgen. Zij kunnen dan zelf relevante operationele beslissingen nemen. Informatiesystemen moeten dan niet, zoals in zijn algemeenheid wordt gedacht, dienen om de centrale beslisser te informeren, maar moeten juist de eenheden ter plaatse helpen hun besluit te nemen.

Meer informatie:

Klik hier om de rede als PDF-bestand te downloaden.