Second opinion Amsterdam Arenatunnel

In de zomer van 2021 is een ambtelijke discussie op gang gekomen over de brandveiligheid van de Amsterdam Arenatunnel (AAT) naar aanleiding van de aankomende renovatie. In deze discussie is de bestaande en vergunde situatie opnieuw tegen het licht gehouden (mede omdat een volledige documentatie over het proces van vergunningverlening bij de bouw ontbrak) en zijn zorgen geuit over de brandveiligheid.

Een CFD-berekening van de effecten van brand in de AAT (gedifferentieerd naar type voertuig) geeft aan dat bij een brand in een bestelbus/vrachtwagen de aanwezigen niet voldoende vluchttijd zouden hebben. Als voor alle berekeningen zijn hierbij een aantal aannames gemaakt.

Uiteindelijk hebben de zorgen geleid tot een bestuurlijk besluit in december 2021 om de AAT te sluiten in afwachting van nader onderzoek en/of brandveiligheidsverbeteringen. Na het aanbrengen van betere vluchtwegaanduidingen is wel besloten de uitritfunctie in gebruik te houden.

Door de tunnelbeheerder is in januari 2022 gevraagd aan Crisislab om met een snelle second opinion te komen over de (berekeningen van de) brandveiligheidssituatie in de AAT.  De conclusie van de second opinion is dat, met gebruik van de eerder door Amsterdam bestuurlijk geaccordeerde berekeningsmethoden, de AAT voldoende veilig is omdat de kans op een dodelijk ongeval door brand ruim onder de landelijk geaccepteerde norm voor het individueel risico van 10^-5 ligt.

De second opinion kunt u hier downloaden.