Slimme opsporing bij basisteams in Noord-Holland

In opdracht van het programma Politie en Wetenschap (P&W) heeft Crisislab een actieonderzoek uitgevoerd om de politionele opsporing te helpen een betere afweging te maken wat precies onderzocht moet worden om tot een veroordeling te komen. Dit heeft geleid tot een handreiking die op verschillende plekken in het land is gepilot.

In opdracht van de politie Noord-Holland is een specifieke handreiking ontwikkeld en geïmplementeerd voor de basisteamrecherches en de weegtafel ‘ZSM’ binnen de eenheid. Die handreiking kunt u hier vinden.