Stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard: Een evaluatie van de hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie Gelderland Zuid in termen van effect

Auteurs: A. Scholtens, I. Helsloot, e.a.
Uitgever: NIFV
ISBN: 978-90-5643-373-4
Verschijningsdatum: 2008

Beschrijving:

Dit is de tweede druk van de uitgave ‘Stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard in december 2007; een evaluatie van de hoofdstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie in de regio Gelderland Zuid in termen van effect’. De eerste druk is in september 2008 verschenen.

Astrid Scholtens, toen nog lector Crisisbeheersing, heeft samen met Ira Helsloot en onderzoekers van het NIFV, de crisisbeheersing door de overheid tijdens de stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard in december 2007 onderzocht. De focus lag daarbij op het effect van het handelen van de overheid en dus minder op (het functioneren van) de interne organisatie. Dit is op twee manieren gebeurd:

Ten eerste is gekeken naar wat het effect was van de afgekondigde maatregelen (besluitvorming) op de operatiën en de uitvoering van de bevolkingszorg.

Ten tweede is gekeken naar wat het effect was van de operatiën en de uitvoering van de bevolkingszorg op de ontvangen zorg van de burgers. Uiteindelijk wordt een oordeel over het functioneren van de crisisorganisatie vooral bepaald door de mate waarin de bevolking feitelijke én gepercipieerde zorg heeft ontvangen.

Tevens is er in het onderzoek expliciete aandacht geweest voor het sturingsvraagstuk, dat wil zeggen voor de wisselwerking tussen besluitvorming op strategisch niveau en uitvoering op operationeel niveau.

Meer informatie:

Het boek kan hier gedownload worden.