UXO-risk: putting it al together

Onontplofte explosieven op de zeebodem (UXO) zijn een risico voor werkzaamheden op de zeebodem zoals kabelleggen voor windparken op de Noordzee. Momenteel wordt hier op basis van worst case aannames preventief beleid gevoerd door TennneT. In de afgelopen jaren is door TenneT veel onderzoek uitgevoerd naar de verschillende aspecten van het UXO-risico zoals kans op aantreffen, kans op explosie en mogelijke effecten. Aan Crisislab is gevraagd de resultaten van die onderzoeken te vertalen naar een voorstel voor proportioneel UXO beleid.