Beoordelingskader variabele voertuigbezetting

In Opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn Berenschot en Crisislab gevraagd om te onderzoeken hoe een beoordelingskader eruit moet zien waarmee door gericht gegevens verzameld kunnen worden over de effectiviteit van verschillende voertuigbezettingen binnen de brandweer. Met behulp van dit beoordelingskader moet het in de toekomst mogelijk worden om onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van variabele voertuigbezettingen. Bij de ontwikkeling van het beoordelingskader levert Crisislab hoofdzakelijk inhoudelijke kennis over het brandweeroptreden en ziet zij toe op de methodologische kwaliteit van het te ontwikkelen model. De projectleiding evenals de uitvoering van het project ligt in handen van Berenschot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Groenendaal.

Share Button


Nieuws

  • Waanzinnig disproportioneel asbestbeleid
    Op 06-11-2018

    Op 16 oktober 2018 is door de Eerste Kamer een wijziging van de Wet milieubeheer aangenomen waarin wordt gesteld dat na 2024 er geen asbest op de Nederlandse daken meer mag liggen. Ira Helsloot gaa...
    Lees meer >>

  • Evaluatie toezicht- en handhavingsproces kinderopvang van De Bilt
    Op 30-10-2018

    Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt dat in augustus 2017 bekend werd, voerde Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie uit. Doel van de evaluatie i...
    Lees meer >>

  • Verdediging proefschrift door Ron de Wit
    Op 17-10-2018

    Op donderdag 31 januari 2019 om 12.30 uur verdedigt Ron de Wit, plaatsvervangend commandant bij brandweer Twente en tevens extern promovendus bij Crisislab, aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn p...
    Lees meer >>

  • Wat vinden burgers van kernenergierisico’s?
    Op 08-10-2018

    Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben in het kader van hun masteropleiding Besturen van Veiligheid een publieksonderzoek uitgevoerd naar de mening van burgers over de risico's van ke...
    Lees meer >>

  • Bouwstenen voor proportioneel stoffenbeleid
    Op 01-10-2018

    Ira Helsloot en Jaap Hanekamp hebben een bijdrage geleverd aan de essaybundel Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen die in opdracht van het ministerie van SZW is opgesteld. Zij pleit...
    Lees meer >>

  • Ira Helsloot lid visitatie-commissie Defensie
    Op 14-09-2018

    Vanaf 13 september 2018 maakt Ira Helsloot deel uit van de door de minister van Defensie ingestelde visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet zal de commissie ...
    Lees meer >>

  • De risico-regelreflex in de (petro)chemische industrie
    Op 01-08-2018

    In opdracht van de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie (VOMI) en de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) heeft Crisislab gekeken of en hoe de risico-rege...
    Lees meer >>

  • Evaluatie instorting Woerden openbaar
    Op 26-07-2018

    Om iets na elf uur ’s morgens op 12 mei 2017 raakte bij sloopwerkzaamheden van het gemeentehuis in Woerden een bouwvakker bekneld door het instorten van twee verdiepingsvloeren. Al snel werd door de...
    Lees meer >>

  • Omgang met blindgangers door infrabeheerders
    Op 23-07-2018

    In opdracht van een aantal grote infrabeheerders (TenneT, Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Gasunie) heeft Crisislab onderzoek gedaan naar de omgang met (mogelijke) blindgangers door deze ...
    Lees meer >>

  • Publieksonderzoek risicocommunicatie BRZO-bedrijf
    Op 06-07-2018

    In opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voerde Crisislab een publieksenquete uit om te kijken of de communicatie over de risico's van het BRZO-bedrijf S.C. Johnson Europlant B.V. volstaat. G...
    Lees meer >>

  • Advies hooglerarenpanel gaswinning voor minister EZK
    Op 02-07-2018

    De minister van EZK, Erik Wiebes, heeft een panel van drie hoogleraren gevraagd om een methodologisch oordeel te geven over de huidige wijze van berekening van het aardbevingsrisico en een advies hoe ...
    Lees meer >>

  • Advies sanering ThermPhos-fabriek
    Op 27-06-2018

    Crisislab heeft in opdracht van Van Citters Beheer (VCB, beheerder van het voormalige ThermPhoscomplex) een advies uitgebracht over een aanbestedingsvraagstuk rond de sanering van de voormalige Th...
    Lees meer >>

Vorige Volgende