Twee reflectiedocumenten over de energietransitie

De bestuurlijke werkgroep BOVEN, die door Crisislab wordt ondersteund, heeft twee reflectiedocumenten voor lokaal bestuurders opgesteld m.b.t. de energietransitie.

Het decentraal bestuur ervaart het realiseren van de energietransitie als een topprioriteit. Provincies en gemeenten doen daarom alles wat in hun macht ligt om initiatieven te bevorderen. Niet altijd, mogelijk zelfs meestal niet, is de veiligheidskennis over de energietransitie zo ‘af ’ dat een definitieve en volledige veiligheidsafweging op dit moment gemaakt kan worden voor een concreet nieuw energietransitie-initiatief. Toch moeten decentraal bestuurders beslissen.

In het reflectiedocument Bestuurders aan het woord over veiligheidsrisico’s in de energietransitie vertelt een aantal lokale bestuurders over hun bestuurlijke ervaringen met initiatieven om de energietransitie binnen hun gemeente te (kunnen) realiseren. De aandacht richt zich daarbij, gezien de opdracht van de werkgroep BOVEN, op de omgang met veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard zouden kunnen gaan. Collega-bestuurders kunnen deze ervaringen gebruiken bij de ontwikkelingen in hun eigen gemeente of provincie.

Het reflectiedocument kunt u hier downloaden.

Er zullen meerdere andere ervaringen volgen die u in de rubriek ‘bestuurlijke ervaringen’ op de website van BOVEN kunt lezen.

 

In het reflectiedocument Worstelen met decentrale energie-opslagsystemen en hun risico’s gaan we in op een specifiek initiatief: de op dit moment meest kansrijk ogende decentrale energie-opslagsystemen op huishoud- en buurtniveau, d.w.z. thuisbatterijen respectievelijk buurtbatterijen. Deze energieopslagsystemen zijn volgens ‘de wereld van B’ van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie noodzakelijk omdat bij decentrale energieopwekking met zon en wind er een fluctuerend aanbod en een fluctuerende vraag is, en de decentraal opgewekte energie dan niet verloren hoeft te gaan. Vanzelfsprekend betekent dit iets voor lokale bestuurders die in hun keuzes zowel de lokale voordelen als risico’s moeten afwegen. In het bijzonder zal de vergunningverlening voor decentrale energieopslagsystemen op buurtniveau veelal door het lokaal bevoegd gezag gebeuren. Omdat in die besluitvorming altijd ruimte is voor een bestuurlijke afweging, is bestuurlijk inzicht in de (mogelijke) risico’s van decentrale energieopslagsystemen gewenst. Lokale bestuurders kunnen met de kennis in dit reflectiedocument (meer) gevoel krijgen bij de bestuurlijke afwegingen die daarvoor moeten plaatsvinden.

Het reflectiedocument kunt u hier downloaden.

Beide reflectiedocumenten zijn op 27 juni 2024 tijdens het symposium ‘Risks and Energy Transition’ door burgemeester Arno Bonte, tevens BOVEN-lid, aan Caroline Kollau, Directeur Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK overhandigd.

 

 

 Nieuws

 • Twee reflectiedocumenten over de energietransitie
  Op 27-06-2024

  De bestuurlijke werkgroep BOVEN, die door Crisislab wordt ondersteund, heeft twee reflectiedocumenten voor lokaal bestuurders opgesteld m.b.t. de energietransitie. Het decentraal bestuur ervaart he...
  Lees meer >>

 • Regeldruk: over de rol van de overheid, zorgprofessio-nals en beroepsvereniging
  Op 21-06-2024

  Hans Smit, Ira Helsloot en Kees Kramers hebben voor Arts en Auto een opiniestuk geschreven over de administratieve last die alle verantwoordingsregels in de zorg met zich meebrengen. Deze zijn zorgpro...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidskader ProRail
  Op 10-06-2024

  ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder geconcretiseerd in 7 strategische prior...
  Lees meer >>

 • Aankondiging: conferentie over de energietransitie
  Op 06-06-2024

  Op 27 juni a.s. organiseert het ministerie van EZK een internationale conferentie in de Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag. Thema is de balans tussen risico’s en maatschappelijk belang van de...
  Lees meer >>

 • Handvat risicomanagement OO voor gemeenten
  Op 04-06-2024

  Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten ondersteunt gemeenten op verschillende wijzen in de omgang met ontplofbare oorlogsresten (OO). In opdracht van het kenniscentrum OO heeft Crisislab een h...
  Lees meer >>

 • De scheidrechterfunctie van de burgemeester
  Op 29-04-2024

  De burgemeester lijkt in onze waarneming steeds meer een nieuwe scheidsrechtersfunctie op veiligheidsgebied te krijgen. Het lijkt erop dat mede dankzij de regionalisering van vergunningverlening en ve...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid beweegbare bruggen
  Op 14-04-2024

  In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland....
  Lees meer >>

 • Naar risicogericht toezicht in Amsterdam
  Op 02-02-2024

  In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van het toezicht op de horeca en evenementen. Meer precies hebben we gekeken hoe het huidige ...
  Lees meer >>

 • Risicobeoordeling UXO Noordzee
  Op 08-12-2023

  De bodem van de Noordzee is van groot belang voor Nederland, zowel voor het leggen van infrastructuur voor de energietransitie als voor zandwinning voor de kustbescherming. In de omgang met Ontplofb...
  Lees meer >>

 • Kennisdocument proportionele omgang Ontplofbare Oorlogsresten
  Op 21-11-2023

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in oktober 2023 nieuw beleid vastgesteld voor de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (OO). De doelstelling van het beleid is zorg te dragen voor een eenduidig...
  Lees meer >>

 • Geen industrie is pas een risico!
  Op 24-10-2023

  Friso de Zeeuw en Ira Helsloot hebben in twee opinie-artikelen in de NRC en de Volkskrant de huidige te eenzijdige focus op de risico’s die industriële activiteiten onvermijdelijk met zich mee bren...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brand NOM-woningen Arnhem
  Op 06-10-2023

  In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd uit naar de brand in Arnhem die op 18 juni 2023 plaatsvond en waarbij vier woningen geheel zijn uitgebrand nadat in ee...
  Lees meer >>

Vorige Volgende