Een vernieuwde VOL-VCA-opleiding

In opdracht van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) heeft Crisislab de bestaande VOL-VCA opleiding herzien. Dit was naar aanleiding van het 100-dagen advies waarbij we constateerden dat belangrijke leiderschapsaspecten niet of onvoldoende aan bod komen in de bestaande VOL-VCA-opleidingen. VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, en VCA voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers; dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Gedurende een periode van 2,5 jaar (2017-2020) hebben we een vernieuwde opleiding ontwikkeld en succesvol aan de hand van pilots getoetst. Het door ons ontwikkelde FABCM-model geldt als de basis voor de vernieuwde VOL-VCA opleiding.

Op dit moment wordt nagedacht over de implicaties en implementatie van de vernieuwde opleiding.