Opleiding, Training en Oefening

Crisislab verspreidt wetenschappelijke kennis door (bijdragen aan) opleiding, training en oefening. De leerstrategie van Crisislab is gebaseerd op de Naturalistic Decision Making literatuur: nieuwe vaardigheden moeten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van betrokkenen en dienen uiteindelijk intuïtief toegepast te (moeten kunnen) worden.

FAB-CM

Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft Crisislab het FAB-CM-model ontwikkeld, een realistisch model ter ondersteuning van de commandovoering voor frontlijnleidinggevenden. Trainingen van Crisislab voor operationeel leidinggevenden zijn gebaseerd op het FABCM-model.

FAB-CM staat voor:

 • Factfinding: het gericht zoeken van (afwijkende) informatie
 • Analyse: het analyseren van de actief gevonden informatie
 • Besluitvorming: het nemen van een beslissing om eventueel in te grijpen
 • Communicatie: het geven van een of meerdere opdrachten
 • Monitoring: het toezien op de uitvoering van de opdrachten door uitvoerende eenheden.
Meer lezen over FAB-CM

U kunt meer lezen over FAB-CM in de onderstaande literatuur:

Enkele voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van opleidingen, trainingen en oefeningen die Crisislab in het verleden heeft gegeven, maar natuurlijk kijken we altijd graag met u naar nieuwe toepassingen binnen uw organisatie.

 • Het instrueren van Officieren van Dienst van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord in het kader van een nieuw ontwerp (2018).
 • Het herschrijven van twee nautische leerlijnen onder andere door het introduceren van FAB-CM (2017).
 • Opleiden en trainen van Officieren van Dienst van Rotterdam Haven (2017).
 • De Veiligheidsregio Drenthe is ondersteund bij de ontwikkeling (interactieve beleidsvorming met serious gaming), implementatie (opleiding en training) en borging (oefening) van een meer slagvaardige crisisorganisatie.
 • Internationaal zijn in opdracht van de Wereldbank inspecties opgeleid en getraind in het kunnen uitvoeren meer efficiënt en effectief toezicht.
 • In verschillende gemeenten verzorgt Crisislab opleiding en trainingen waarin professionals geleerd worden hoe ze de zelfredzaamheid van
  burgers beter kunnen benutten.
 • In samenwerking met het NIBHV worden workshops zelfredzaamheid gegeven aan BHV-coördinatoren van zorgorganisaties.
 • In samenwerking met G4S worden brandweerofficieren van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in een realistische oefenomgeving in Weeze (Duitsland) getraind om met behulp van het FABCM-model van Crisislab hun commandovoering te verbeteren.
 • In opdracht van Brandweer Drenthe heeft Crisislab in samenwerking met G4S een nulmeting voor compagniescommandanten verzorgd. Crisislab was verantwoordelijk voor de oefenscenario’s, locatiescouting, waarneming, beoordelingssystematiek en rapportage.
 • Het organiseren van meerdere oefenweken voor brandweerofficieren in opdracht van Brandweer Friesland, Groningen en Drenthe, in samenwerking met Training Base Weeze (TBW). Crisislab is hierin verantwoordelijk voor de oefenscenario’s en waarneming. Voor het waarnemen maakt Crisislab gebruik van haar waarnemerspool die ze samen met Brandweer Twente heeft opgericht.