Evaluatie besluitvormingsproces gevelbeplating Hogeschool Rotterdam

Door de Hogeschool Rotterdam is eind 2017 geconstateerd dat bij één van haar gebouwen de gevelbeplating niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Het bestuur van de Hogeschool heeft daarom besloten dit pand vooralsnog te sluiten. Crisislab is gevraagd om te onderzoeken hoe de besluitvorming over de brandveiligheid in deze locatie heeft plaatsgevonden.

Share Button