Evaluatie incident sociaal domein Wageningen

Op 7 juni 2017 vond in de gemeente Wageningen een tragisch incident plaats waarbij een deelnemer aan het participatietraject Buitenkans van de gemeente een andere deelnemer heeft doodgeslagen.

In opdracht van de gemeente Wageningen voerde Crisislab een evaluatie uit naar dit dodelijke incident binnen het sociaal domein. De gemeente wilde weten of er van dit tragische incident geleerd kon worden, en zo ja, op welke manier. Crisislab heeft een analyse gemaakt van het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein en de implementatie ervan in de praktijk. Op basis hiervan is het incident tegen het licht gehouden.

De rapportage Past meer dan alleen geschoktheid? is hier te downloaden.

De Gelderlander besteedde aandacht aan de rapportage onder de kop ‘Wageningen had ‘snoeimoord’ niet kunnen voorkomen‘.

 

 Nieuws

  • Er is niets mis met straatgezag politie
    Op 27-05-2019

    In opdracht van Politie en Wetenschap heeft Crisislab een observatief onderzoek uitgevoerd naar het straatgezag van de politie in Nederland. Onderzoekers zijn daarvoor met politiemensen van acht ba...
    Lees meer >>

  • Inzichten herijking bodemsaneringsbeleid
    Op 09-05-2019

    Het Nederlandse bodemsaneringsbeleid is de resultante van ruim veertig jaar beleidsontwikkeling. Een belangrijke aanjagende kracht was op verschillende momenten de publieke verontwaardiging toen werd ...
    Lees meer >>

  • Beleidsdoorlichting van de ILT naar Tweede Kamer
    Op 13-04-2019

    Crisislab heeft meegewerkt aan een beleidsdoorlichting van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op 12 april 2019 hebben de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de...
    Lees meer >>

  • De noodhulp van de politie kan efficiënter
    Op 08-03-2019

    Regelmatig zijn er signalen dat er te weinig politiecapaciteit is om al het politiewerk uit te voeren. De wissel die de noodhulporganisatie - dit is de suborganisatie van de politie die 24/7 paraat s...
    Lees meer >>

  • Inzichten in proportioneel asbestbeleid
    Op 05-03-2019

    Crisislab heeft samen met TNO, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit in Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar gezondheidsrisico’s in verschillende asbestblootstellingssituaties en de kosten ...
    Lees meer >>

  • Tussenrapportage Visitatiecommissie
    Op 01-02-2019

    De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, waarvan Ira Helsloot lid is, heeft haar eerste (tussen)rapportage opgeleverd. Deze is op 1 februari 2019 door de minister van Defensie naar de Tweede Kame...
    Lees meer >>

  • Verdediging proefschrift door Ron de Wit
    Op 27-01-2019

    Op donderdag 31 januari 2019 om 12.30 uur verdedigde Ron de Wit, plaatsvervangend commandant bij brandweer Twente en tevens extern promovendus bij Crisislab, aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn ...
    Lees meer >>

  • Lid Raad van advies voor NVWA
    Op 22-01-2019

    Ira Helsloot is per 1 januari 2019 lid geworden van de Raad van advies Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De Raad van advies reflecteert op de wijze waarop ...
    Lees meer >>

  • Evaluatie besluitvormingsproces gevelbeplating Hogeschool Rotterdam
    Op 27-12-2018

    Door de Hogeschool Rotterdam is eind 2017 geconstateerd dat bij één van haar gebouwen de gevelbeplating niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Het bestuur van de Hogeschool heeft daarom besloten...
    Lees meer >>

  • Evaluatie oliemorsing tanker Bow Jubail
    Op 15-12-2018

    Op zaterdagmiddag 23 juni 2018 kwam de tanker Bow Jubail in aanvaring met een steiger in de Petroleumhaven in Rotterdam. Hierdoor is ruim 200 ton stookolie vrijgekomen die zich heeft verspreid over on...
    Lees meer >>

  • Waanzinnig disproportioneel asbestbeleid
    Op 06-11-2018

    Op 16 oktober 2018 is door de Tweede Kamer een wijziging van de Wet milieubeheer aangenomen waarin wordt gesteld dat na 2024 er geen asbest op de Nederlandse daken meer mag liggen. Ira Helsloot gaa...
    Lees meer >>

  • Evaluatie toezicht- en handhavingsproces kinderopvang van De Bilt
    Op 30-10-2018

    Naar aanleiding van een zedenincident op een buitenschoolse opvang in De Bilt dat in augustus 2017 bekend werd, voerde Crisislab in opdracht van de gemeente een evaluatie uit. Doel van de evaluatie i...
    Lees meer >>

Vorige Volgende