Evaluaties

Een kernactiviteit van Crisislab is het uitvoeren van evaluaties. Aan de hand van deze vorm van onderzoek wordt bekeken of datgene dat is bedacht, ook als zodanig in de praktijk wordt uitgevoerd. Bij incidentevaluaties wordt tevens expliciet bekeken wat het resultaat van het optreden van overheid, bedrijven en burgers was in relatie tot de verleende zorg. Onze incidentevaluaties en de inzichten die ons dat heeft opgeleverd vormen de input voor verschillende adviestrajecten. We voeren verschillende typen evaluaties uit:

 

Voor een overzicht van deze evaluaties verwijzen we naar de publicatielijsten van de verschillende medewerkers. Onze ervaringen hebben tot een evaluatiesystematiek voor oefeningen, testen en incidenten geleid waarbij wij onderscheid maken tussen enerzijds evaluaties om te verantwoorden en anderzijds evaluaties om van te leren.