Handvat risicomanagement OO voor gemeenten

Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten ondersteunt gemeenten op verschillende wijzen in de omgang met ontplofbare oorlogsresten (OO). Voor die ondersteuning heeft het kenniscentrum aan Crisislab gevraagd een handvat op te stellen voor gemeenten hoe zij hun OO-beleid kunnen baseren op risicomanagement. Het handvat dient inzichtelijk te maken welke afwegingen daarbij nodig zijn.

Parallel aan het ontwikkelen van de handreiking wordt een OO-risicomatrix opgesteld waarin het type OO wordt afgezet tegen verschillende elementen van proportioneel OO-beleid.