Ondersteuning integrale veiligheid Summa College

Crisislab heeft het Summa College (MBO) begeleid bij het project Integrale Veiligheid dat een concrete invulling moest opleveren van het zogeheten inspiratiedocument voor MBO-scholen.

In dit document is verkend hoe een MBO-school de verbinding kan leggen tussen de vier pijlers van veiligheid uit de visie Integrale Veiligheid voor het MBO, zodat er meer integraal veiligheidsbeleid ontstaat. Voor het inspiratiedocument zijn meerdere minipilots, verspreid over het land, georganiseerd waarin praktijkvoorbeelden uitgeprobeerd of nader uitgezocht zijn.

Crisislab heeft geholpen met het uitwerken van een inspiratiedocument dat u hier kunt downloaden.