Presentaties

Wetenschap is er om de maatschappij verder te helpen. De kennis die Crisislab via onderzoek ontwikkelt, houdt ze dan ook niet voor zichzelf. Bevindingen op het gebied van crisisbeheersing en fysieke veiligheid (en verwante onderwerpen) worden via (interactieve) presentaties met de verschillende doelgroepen gedeeld. Tot deze doelgroepen behoren: publieke en private organisaties, bestuurders, ambtenaren, uitvoerende medewerkers, hulpverleners, etc.

Crisislab presenteert haar inzichten op verschillende manieren:

 • Als gastspreker bij (netwerk)bijeenkomsten (zowel nationaal als internationaal).
 • Als dagvoorzitter of spreker bij congressen/symposia.
 • Tijdens workshops op congressen/symposia.
 • Bij teambuildings- en heidagen voor bestuurders of uitvoerende medewerkers uit het domein van de crisisbeheersing
 • Voor colleges van B&W, Gedeputeerde Staten, veiligheidsregio’s en overige bestuurlijke organen die bij crisisbeheersing en fysieke veiligheid betrokken zijn.
 • Samen met Platform31 het geven van presentaties/simulatiesessies voor gemeenteraadsleden en/of colleges over het omgaan met calamiteiten in het sociaal domein.

 

Enkele voorbeelden van presentaties die Crisislab heeft gehouden :

 • Presentatie voor gemeenten over redelijk veiligheidsbeleid.
 • Het leiden van een rondetafelgesprek over bestuurlijke kwesties tijdens de Dag van de Veiligheidsregio.
 • Presentatie tijdens een internationaal congres over toezicht in Londen.
 • Workshops over vuurwerkproblematiek voor ministeries en gemeenten.
 • Presentatie over wetenschappelijke inzichten over risicobeheersing voor diverse bedrijven en brancheorganisaties zoals de NAM en de VNCI.
 • Presentatie tijdens het negende symposium van de gemeenteraad van Noord-Beveland.