Ondersteuning Crisislab aan het rijksprogramma Risico’s en verantwoordelijkheden

In de periode 2010 – 2014 heeft bij het ministerie van BZK het programma Risico’s en verantwoordelijkheden gelopen dat probeerde overheden te ondersteunen bij het omgaan met de risico-regelreflex, de neiging om automatisch te besluiten alle risico’s te verkleinen hoezeer de maatregelen ook disproportioneel zijn. Crisislab heeft het programma ondersteund deels in opdracht deels door het publiceren van eigen wetenschappelijk onderzoek. Hieronder volgt een opsomming van deze producten.

 

Een overzicht van alle publicaties die door het programma zijn opgeleverd treft u hier.