De spanning tussen beleid en praktijk in 20 casus over vergunningverlening, toezicht en handhaving

Auteurs: Ira Helsloot en Koen Heijndijk
Uitgeverij: Boom bestuurskunde
ISBN 978-94-6236-717-3
Verschijningsdatum: april 2023

Beschrijving

Gemeenten in Nederland hebben een centrale rol in het vormgeven en (laten) uitvoeren van fysiek veiligheidsbeleid. Ze hebben de wettelijke plicht om eigen beleid vast te stellen over de organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid).

In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Crisislab een analyse uitgevoerd van haar VTH-beleid op het domein fysieke veiligheid. Dit is een verdieping op de beleidsevaluatie die in 2021 door de gemeente Nijmegen is uitgevoerd en waaraan Crisislab heeft bijgedragen.

In de gemeente Nijmegen zijn de drie strategische pijlers voor het fysiek veiligheidsbeleid dat (a) de inspanningen van de overheid risicogericht zijn, (b) de eigen verantwoordelijkheid van ‘de samenleving’ voorop staat en dat daar ook op vertrouwd wordt, en (c) financiële kosten en maatschappelijke baten tot elkaar in verhouding staan. De uitvoering van het VTH-beleid is in de gemeente Nijmegen, net als in andere gemeenten, grotendeels overgedragen aan de regionale uitvoeringsdiensten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

In het boek worden op systematische wijze twintig casus geanalyseerd die meerdere aspecten van het VTH-beleid op het domein fysieke veiligheid raken. Daarbij is bekeken of de uitvoering voldoet aan de Nijmeegse beleidsmatige uitgangspunten en aan wetenschappelijke inzichten van een goede organisatie van VTH. Ook zijn in twaalf casus de ervaringen van de gebruikers beschreven. Daarmee geeft deze uitgave inzicht in de verschillen tussen rationeel beleid enerzijds en de complexe praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving anderzijds.

U kunt het boek dat wordt verrijkt met een voorwoord van burgemeester Hubert Bruls hier bestellen.