Toezicht op zwemwater: wat is redelijk?

Auteurs: Ira Helsloot David de Vries en Gerard van Staalduinen
Opdrachtgever: RGV
Verschijningsdatum: februari 2013

Beschrijving:

In opdracht van RGV heeft Crisislab een kosten- en batenanalyse gemaakt naar verplicht toezicht rond aangewezen zwemlocaties. Aanleiding hiervan is de veranderende zwemwetgeving, die op dit moment bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in ontwikkeling is. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat verplicht toezicht financieel niet haalbaar en bovendien niet wenselijk is. Toezicht leidt vaak tot schijnveiligheid, terwijl volgens de onderzoekers beter kan worden gekeken naar het vergroten van het bewustzijn van badgasten. Zwemmen is immers een vrijwillig risico; bezoekers dragen een eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en (eventueel) hun kinderen. Het volledige rapport is hier te lezen.

In de nieuwsbrief over ‘Toezicht’ van Velders-IMC wordt het onderzoek dat Crisislab in opdracht van RGV uitvoerde naar toezicht bij aangewezen zwemlocaties besproken. Velders-IMC is een adviesbureau voor interim-management en consultancy, met een bijzonder specialisme op het gebied van toezicht en handhaving.

Crisislab heeft daarnaast – in opdracht van het Ministerie van IenM – onderzoek gedaan naar de effectiviteit en proportionaliteit van een (verplichte) risicobenadering voor aangewezen zwemlocaties. Het rapport van dit onderzoek leest u hier.