Veiligheidsopleiding voor medewerkers Rijksvastgoedbedrijf

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt en doceert Crisislab een veiligheidsopleiding voor RVB-medewerkers. De opleiding is een variant van de vernieuwde Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA opleiding die is ontwikkeld in opdracht van de SSVV (zie actuele ontwikkelingen SSVV). VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, en VCA voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers; dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het door ons ontwikkelde FABCM-model dient als basis voor zowel de vernieuwde VOL-VCA opleiding als voor de veiligheidsopleiding van het Rijksvastgoedbedrijf.

De start van de opleiding is vanwege corona opgeschort tot nader order.