Veiligheidsopleiding voor medewerkers Rijksvastgoedbedrijf

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft Crisislab een veiligheidsopleiding voor RVB-medewerkers ontwikkeld. De opleiding is in de periode 2021-2022 ook door ons 18 keer gegeven, dit is inclusief twee opleidingen voor het Caribisch gebied. De opleiding is een variant van de vernieuwde Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA opleiding die is ontwikkeld in opdracht van de SSVV (zie actuele ontwikkelingen SSVV). VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, en VCA voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers; dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het door ons ontwikkelde FABCM-model diende als basis voor zowel de vernieuwde VOL-VCA opleiding als voor de veiligheidsopleiding van het Rijksvastgoedbedrijf.