Wat is de rol van de raad in crisistijden?

De rekenkamercommissie van ‘s Hertogenbosch wil, in afstemming met het presidium, de gemeenteraadsleden ondersteunen bij het reflecteren en vooruitkijken op de rol van de gemeenteraad tijdens een langdurende crisissituatie zoals de coronacrisis. Crisislab ondersteunt de rekenkamercommissie daarbij.