Wat vinden burgers in Brabant-Zuidoost van de opkomsttijden?

In opdracht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft Crisislab een publieksonderzoek uitgevoerd naar wat burgers vinden over de opkomsttijden van brandweer, politie en ambulances. In het plattelandsgebied van de veiligheidsregio worden de richtlijnen voor deze opkomsttijden van deze hulpverleningsdiensten met enige regelmaat niet gehaald. In het onderzoek is gekeken of burgers van Helmond en Reusel-de Mierden dit als een probleem ervaren en wat zij eventueel redelijke maatregelen vinden om het probleem om te lossen.

Op dit moment is de rapportage nog niet openbaar.

 

 

 

 

 

Eerdere publieksonderzoeken die door Crisislab zijn uitgevoerd en te vinden zijn op onze website zijn: