Burgeronderzoek uitgevoerd in Drechtsteden

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het samenwerkingsverband van de Drechtsteden heeft Crisislab een burgeronderzoek uitgevoerd binnen de Drechtsteden. Burgers zijn bevraagd over hun perceptie van en visie op de risico’s die voortkomen uit enerzijds het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds buitendijks wonen.

Middels flitsinterviews (afgenomen op diverse markten), 1-op-1 interviews en focusgroepen met burgers is onderzocht hoe mensen denken over onder andere de grootte van het risico, de eigen verantwoordelijkheid van mensen en gewenste maatregelen en/of communicatie vanuit de overheid.

Het onderzoekt onderschrijft eerdere bevindingen dat burgers vanuit verschillende perspectieven anders tegen risico’s en de verantwoordelijkheden daarvoor aankijken. Het algemeen publiek zou in meerderheid op rationele basis beslissen over risicobeleid. De bij een klein risico betrokken bewoners wensen in meerderheid dat de overheid meer investeert in het risico, maar als hen wordt gevraagd hoe zij als minister zouden handelen, dan blijkt dat deze betrokken bewoners in meerderheid niet zou investeren in verkleining van het risico.

Belangrijke andere conclusies in het onderzoek zijn:
– Burgers zijn risico-realisten
– Burgers zouden als minister niet (meer geld) investeren in preventie maar eerder in schadevergoeding
– Burgers worstelen met de consequentie van vrijwillig extra risico nemen
– Burgers dichten de gemeente een beperkte verantwoordelijkheid voor risicobeheersing toe

De resultaten van het onderzoek maken deel uit van het programma ‘Risico’s en Verantwoordelijkheden’ van het Ministerie van BzK en hebben onder meer gediend als input voor een bestuurlijke veiligheidsdialoog binnen de Drechtsteden.

Het rapport van het burgeronderzoek is hier te vinden.Nieuws

 • Naar risicogericht toezicht in Amsterdam
  Op 02-02-2024

  In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van het toezicht op de horeca en evenementen. Meer precies hebben we gekeken hoe het huidige ...
  Lees meer >>

 • Risicobeoordeling UXO Noordzee
  Op 08-12-2023

  De bodem van de Noordzee is van groot belang voor Nederland, zowel voor het leggen van infrastructuur voor de energietransitie als voor zandwinning voor de kustbescherming. In de omgang met Ontplofb...
  Lees meer >>

 • Kennisdocument proportionele omgang Ontplofbare Oorlogsresten
  Op 21-11-2023

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in oktober 2023 nieuw beleid vastgesteld voor de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (OO). De doelstelling van het beleid is zorg te dragen voor een eenduidig...
  Lees meer >>

 • Geen industrie is pas een risico!
  Op 24-10-2023

  Friso de Zeeuw en Ira Helsloot hebben in twee opinie-artikelen in de NRC en de Volkskrant de huidige te eenzijdige focus op de risico’s die industriële activiteiten onvermijdelijk met zich mee bren...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brand NOM-woningen Arnhem
  Op 06-10-2023

  In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd uit naar de brand in Arnhem die op 18 juni 2023 plaatsvond en waarbij vier woningen geheel zijn uitgebrand nadat in ee...
  Lees meer >>

 • Een instrument om risico’s af te wegen
  Op 19-09-2023

  Elke bestuurder of volksvertegenwoordiger die beslissingen moet nemen over de energietransitie kent het onbevredigende gevoel wel. De energietransitie moet vanwege onder andere het grote risico op kli...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen
  Op 17-09-2023

  In het voorjaar van 2022 heeft Crisislab in opdracht van diverse provinciale en gemeentelijke brugbeheerders een onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke (on)veiligheid van beweegbare bruggen en in dat...
  Lees meer >>

 • Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen
  Op 14-09-2023

  In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om m...
  Lees meer >>

 • Stop met ingeblikte agenten
  Op 05-07-2023

  In het tijdschrift Blauw roept Ira Helsloot de politie op om te investeren in gebiedsgebonden politiezorg door het doorbreken van de noodhulpfixatie. U kunt het artikel hier lezen. Al eerder rie...
  Lees meer >>

 • Het begeleiden van handboringen: noodzakelijk of nodeloos?
  Op 27-06-2023

  De huidige praktijk is dat wanneer er gewerkt wordt in gebieden met een verhoogde kans op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (in jargon: verdacht gebied), de mogelijke explosieven worden opges...
  Lees meer >>

 • De noodhulpfixatie staat verbindende politie in de weg
  Op 17-05-2023

  Astrid Scholtens en Ira Helsloot roepen in het tijdschrift Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (editie 104) burgemeesters op om de politie te helpen de noodhulpfixatie te doo...
  Lees meer >>

 • Overzicht OO: mist er wat?
  Op 11-05-2023

  Het is voor de overheid altijd van belang om rationeel en proportioneel veiligheidsbeleid na te streven. Veiligheidseuro’s kunnen immers maar een keer worden uitgegeven. Het disproportioneel investe...
  Lees meer >>

Vorige Volgende