Burgeronderzoek uitgevoerd in Drechtsteden

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het samenwerkingsverband van de Drechtsteden heeft Crisislab een burgeronderzoek uitgevoerd binnen de Drechtsteden. Burgers zijn bevraagd over hun perceptie van en visie op de risico’s die voortkomen uit enerzijds het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds buitendijks wonen.

Middels flitsinterviews (afgenomen op diverse markten), 1-op-1 interviews en focusgroepen met burgers is onderzocht hoe mensen denken over onder andere de grootte van het risico, de eigen verantwoordelijkheid van mensen en gewenste maatregelen en/of communicatie vanuit de overheid.

Het onderzoekt onderschrijft eerdere bevindingen dat burgers vanuit verschillende perspectieven anders tegen risico’s en de verantwoordelijkheden daarvoor aankijken. Het algemeen publiek zou in meerderheid op rationele basis beslissen over risicobeleid. De bij een klein risico betrokken bewoners wensen in meerderheid dat de overheid meer investeert in het risico, maar als hen wordt gevraagd hoe zij als minister zouden handelen, dan blijkt dat deze betrokken bewoners in meerderheid niet zou investeren in verkleining van het risico.

Belangrijke andere conclusies in het onderzoek zijn:
– Burgers zijn risico-realisten
– Burgers zouden als minister niet (meer geld) investeren in preventie maar eerder in schadevergoeding
– Burgers worstelen met de consequentie van vrijwillig extra risico nemen
– Burgers dichten de gemeente een beperkte verantwoordelijkheid voor risicobeheersing toe

De resultaten van het onderzoek maken deel uit van het programma ‘Risico’s en Verantwoordelijkheden’ van het Ministerie van BzK en hebben onder meer gediend als input voor een bestuurlijke veiligheidsdialoog binnen de Drechtsteden.

Het rapport van het burgeronderzoek is hier te vinden.Nieuws

 • Een instrument om risico’s af te wegen
  Op 19-09-2023

  Elke bestuurder of volksvertegenwoordiger die beslissingen moet nemen over de energietransitie kent het onbevredigende gevoel wel. De energietransitie moet vanwege onder andere het grote risico op kli...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen
  Op 17-09-2023

  In het voorjaar van 2022 heeft Crisislab in opdracht van diverse provinciale en gemeentelijke brugbeheerders een onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke (on)veiligheid van beweegbare bruggen en in dat...
  Lees meer >>

 • Evaluatie pilot brandveiligheid Nijmegen
  Op 14-09-2023

  In de gemeente Nijmegen worstelen gebouweigenaren (woningbouwcorporatie) en overheidsinstanties (gemeente, brandweer en omgevingsdienst) met de vraag hoe om te gaan met gelijkwaardige oplossingen om m...
  Lees meer >>

 • Stop met ingeblikte agenten
  Op 05-07-2023

  In het tijdschrift Blauw roept Ira Helsloot de politie op om te investeren in gebiedsgebonden politiezorg door het doorbreken van de noodhulpfixatie. U kunt het artikel hier lezen. Al eerder rie...
  Lees meer >>

 • Het begeleiden van handboringen: noodzakelijk of nodeloos?
  Op 27-06-2023

  De huidige praktijk is dat wanneer er gewerkt wordt in gebieden met een verhoogde kans op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (in jargon: verdacht gebied), de mogelijke explosieven worden opges...
  Lees meer >>

 • De noodhulpfixatie staat verbindende politie in de weg
  Op 17-05-2023

  Astrid Scholtens en Ira Helsloot roepen in het tijdschrift Burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (editie 104) burgemeesters op om de politie te helpen de noodhulpfixatie te doo...
  Lees meer >>

 • Overzicht OO: mist er wat?
  Op 11-05-2023

  Het is voor de overheid altijd van belang om rationeel en proportioneel veiligheidsbeleid na te streven. Veiligheidseuro’s kunnen immers maar een keer worden uitgegeven. Het disproportioneel investe...
  Lees meer >>

 • Gezond verstand
  Op 21-04-2023

  Ira Helsloot herhaalt in een interview met arbo-online de mantra van Crisislab aan de hand van concrete voorbeelden. Alle veiligheidsbeleid heeft ook negatieve effecten zodat je kosten en baten van ve...
  Lees meer >>

 • Publieksonderzoek: Wat denken inwoners over bommen en granaten?
  Op 14-04-2023

  Ieder jaar voeren studenten van de Radboud Universiteit een publieksonderzoek uit: ze bevragen willekeurige personen op straat naar hun opvattingen over een bepaalde risicobron. Dit jaar was het thema...
  Lees meer >>

 • Evaluatie VTH-beleid Nijmegen
  Op 08-04-2023

  In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Crisislab een analyse uitgevoerd van haar VTH-beleid op het domein fysieke veiligheid. Dit is een verdieping op de beleidsevaluatie die in 2021 door de gemee...
  Lees meer >>

 • Meld u aan: Blame-free leren na incidenten in de energietransitie
  Op 04-04-2023

  Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Een risicoloze samenleving bestaat niet waardoor er met en bij elke nieuwe en oude techniek incidenten zullen plaatsvinden. Hierdoor zijn er ook rond de energiet...
  Lees meer >>

 • Goede zorg vergt stoer besturen
  Op 24-03-2023

  Ira Helsloot pleit in een interview in LOC waardevolle zorg voor scherpere keuzes waardoor met hetzelfde geld betere zorg kan worden verleend. Hiervoor moeten vakmensen in de zorg weer meer eigen besl...
  Lees meer >>

Vorige Volgende