Burgeronderzoek uitgevoerd in Drechtsteden

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het samenwerkingsverband van de Drechtsteden heeft Crisislab een burgeronderzoek uitgevoerd binnen de Drechtsteden. Burgers zijn bevraagd over hun perceptie van en visie op de risico’s die voortkomen uit enerzijds het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds buitendijks wonen.

Middels flitsinterviews (afgenomen op diverse markten), 1-op-1 interviews en focusgroepen met burgers is onderzocht hoe mensen denken over onder andere de grootte van het risico, de eigen verantwoordelijkheid van mensen en gewenste maatregelen en/of communicatie vanuit de overheid.

Het onderzoekt onderschrijft eerdere bevindingen dat burgers vanuit verschillende perspectieven anders tegen risico’s en de verantwoordelijkheden daarvoor aankijken. Het algemeen publiek zou in meerderheid op rationele basis beslissen over risicobeleid. De bij een klein risico betrokken bewoners wensen in meerderheid dat de overheid meer investeert in het risico, maar als hen wordt gevraagd hoe zij als minister zouden handelen, dan blijkt dat deze betrokken bewoners in meerderheid niet zou investeren in verkleining van het risico.

Belangrijke andere conclusies in het onderzoek zijn:
– Burgers zijn risico-realisten
– Burgers zouden als minister niet (meer geld) investeren in preventie maar eerder in schadevergoeding
– Burgers worstelen met de consequentie van vrijwillig extra risico nemen
– Burgers dichten de gemeente een beperkte verantwoordelijkheid voor risicobeheersing toe

De resultaten van het onderzoek maken deel uit van het programma ‘Risico’s en Verantwoordelijkheden’ van het Ministerie van BzK en hebben onder meer gediend als input voor een bestuurlijke veiligheidsdialoog binnen de Drechtsteden.

Het rapport van het burgeronderzoek is hier te vinden.Nieuws

 • Regeldruk: over de rol van de overheid, zorgprofessio-nals en beroepsvereniging
  Op 21-06-2024

  Hans Smit, Ira Helsloot, Kees Kramers hebben voor Arts en Auto een opiniestuk geschreven over de administratieve last die alle verantwoordingsregels in de zorg met zich meebrengen. Deze zijn zorgprofe...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidskader ProRail
  Op 10-06-2024

  ProRail heeft als uitvloeisel van haar missie en visie als kernresultaat benoemd ‘een veilig en betrouwbaar spoor’. De te behalen kernresultaten zijn verder geconcretiseerd in 7 strategische prior...
  Lees meer >>

 • Aankondiging: conferentie over de energietransitie
  Op 06-06-2024

  Op 27 juni a.s. organiseert het ministerie van EZK een internationale conferentie in de Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag. Thema is de balans tussen risico’s en maatschappelijk belang van de...
  Lees meer >>

 • Handvat risicomanagement OO voor gemeenten
  Op 04-06-2024

  Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten ondersteunt gemeenten op verschillende wijzen in de omgang met ontplofbare oorlogsresten (OO). In opdracht van het kenniscentrum OO heeft Crisislab een h...
  Lees meer >>

 • De scheidrechterfunctie van de burgemeester
  Op 29-04-2024

  De burgemeester lijkt in onze waarneming steeds meer een nieuwe scheidsrechtersfunctie op veiligheidsgebied te krijgen. Het lijkt erop dat mede dankzij de regionalisering van vergunningverlening en ve...
  Lees meer >>

 • Proportioneel veiligheidsbeleid beweegbare bruggen
  Op 14-04-2024

  In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland....
  Lees meer >>

 • Naar risicogericht toezicht in Amsterdam
  Op 02-02-2024

  In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van het toezicht op de horeca en evenementen. Meer precies hebben we gekeken hoe het huidige ...
  Lees meer >>

 • Risicobeoordeling UXO Noordzee
  Op 08-12-2023

  De bodem van de Noordzee is van groot belang voor Nederland, zowel voor het leggen van infrastructuur voor de energietransitie als voor zandwinning voor de kustbescherming. In de omgang met Ontplofb...
  Lees meer >>

 • Kennisdocument proportionele omgang Ontplofbare Oorlogsresten
  Op 21-11-2023

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in oktober 2023 nieuw beleid vastgesteld voor de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten (OO). De doelstelling van het beleid is zorg te dragen voor een eenduidig...
  Lees meer >>

 • Geen industrie is pas een risico!
  Op 24-10-2023

  Friso de Zeeuw en Ira Helsloot hebben in twee opinie-artikelen in de NRC en de Volkskrant de huidige te eenzijdige focus op de risico’s die industriële activiteiten onvermijdelijk met zich mee bren...
  Lees meer >>

 • Onderzoek brand NOM-woningen Arnhem
  Op 06-10-2023

  In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd uit naar de brand in Arnhem die op 18 juni 2023 plaatsvond en waarbij vier woningen geheel zijn uitgebrand nadat in ee...
  Lees meer >>

 • Een instrument om risico’s af te wegen
  Op 19-09-2023

  Elke bestuurder of volksvertegenwoordiger die beslissingen moet nemen over de energietransitie kent het onbevredigende gevoel wel. De energietransitie moet vanwege onder andere het grote risico op kli...
  Lees meer >>

Vorige Volgende