Onderzoek

Crisislab voert (wetenschappelijk) onderzoek uit op het terrein van crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Crisislab is nauw verbonden met de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Meer precies gaat het om (een combinatie van) onderzoeken als:

Naast regulier onderzoek ondersteunt en begeleidt Crisislab ook promotieonderzoek.

Een groot gedeelte van het onderzoek van Crisislab richt zich op onze expertisegebieden:

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken.