Opleiden CaCo’s Twente

In opdracht van de veiligheidsregio Twente heeft Crisislab de calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) in Twente opgeleid. De opleiding en oefencyclus die daarvoor door ons speciaal is ontwikkeld, sluit aan bij de crisisorganisatie die, afwijkend van de meeste regio’s in Nederland, een tweelagen structuur kent. Deze tweelagen structuur is door Crisislab ontwikkeld en al eerder in de regio Drenthe geïmplementeerd.

De kern van de opleiding werd gevormd door het FAB-CM model dat we hebben ontwikkeld. Door de CaCo’s in opleiding is deze opleiding positief ontvangen. De reacties kunt u hier lezen.