Peter van Lochem

Peter van Lochemp.vanlochem [at] crisislab.nl

+ 31 (0)6 53330839

Biografie

mr. dr. Peter van Lochem is gepromoveerd jurist en socioloog. Hij was tot mei 2014 rector en directeur van de Academie voor Wetgeving en van de Academie voor Overheidsjuristen. Daarvóór was hij directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra, tot 2002), directeur van de Rijks Brandweer Academie (tot 1995) en adjunct directeur van de Nederlandse Politie Academie (tot 1990), waar hij eerder strafrecht en politiekunde doceerde.

Hij was de afgelopen jaren lid van diverse begeleidingscommissies, onder andere bij het onderzoek naar vuurwerk tijdens de jaarwisseling (SMV), naar hyperdynamische besluitvorming (ministerie van BZK) en naar het vliegtuigongeval Turkish Airlines (Onderzoeksraad voor Veiligheid). Ook was hij onlangs lid van de Commissie Evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Peter is fellow van het Meijers Instituut van de Universiteit Leiden.

Publicaties 

Peter van Lochem (2014). ‘Rechtsrelativering door de overheid’. In: Ars Aequi, jaargang 63 (2014) nummer 3 (maart), pp. 229-232.

P.J.P.M. van Lochem (2013). Rechtsrelativering. Een verkenning op het terrein van het overheidshandelen (proefschrift Universiteit Leiden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.

Peter van Lochem (2012). ‘De overheidsjurist in de War on Terror. Hoe onrechtvaardige zaken te rechtvaardigen’. In: De Academische Boekengids, nr. 93, juli 2012, pp. 9-11.

P.J.P.M. van Lochem (2012). In: ‘De spanning tussen ambtelijke loyaliteit en correct overheidshandelen’. In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, jaargang 173 (2012) nr. 3 (juni), pp. 115-122.

P.J.P.M. van Lochem (2011). ‘De overheidsjurist: professional zonder autonomie?’ In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, jaargang 172 (2011) nr. 4 (augustus), pp. 151-158.

P.J.P.M. van Lochem (2011). ‘De juiste genen’. In: La Heukers. Scherp op het snijvlak van beleid en recht. Liber amicorum aangeboden aan mr. J.L.D. Heukers, Den Haag, 2011.

Peter van Lochem en Nico Florijn (2008). ‘Does necessity know no law? On the relative significance of legal quality for governmental action’. In: Legisprudence, vol 2 (2008) nr. 3, pp. 231-251.

P.J.P.M. van Lochem (2007). ‘Van brandweerzorg naar rampenbestrijding: ontwikkeling van het brandweerbestel van 1940 – 2006’. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer 2007, pp. 47-90.

P.J.P.M. van Lochem en P.J.J.M. Verhallen (2007). ‘Brandweercultuur’. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer 2007.