Peter van Lochem

Peter van Lochemp.vanlochem [at] crisislab.nl

+ 31 (0)6 53330839

Biografie

mr. dr. Peter van Lochem is gepromoveerd jurist en socioloog. Hij was tot mei 2014 rector en directeur van de Academie voor Wetgeving en van de Academie voor Overheidsjuristen. Daarvóór was hij directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra, tot 2002), directeur van de Rijks Brandweer Academie (tot 1995) en adjunct directeur van de Nederlandse Politie Academie (tot 1990), waar hij eerder strafrecht en politiekunde doceerde.

Hij was de afgelopen jaren lid van diverse begeleidingscommissies, onder andere bij het onderzoek naar vuurwerk tijdens de jaarwisseling (SMV), naar hyperdynamische besluitvorming (ministerie van BZK) en naar het vliegtuigongeval Turkish Airlines (Onderzoeksraad voor Veiligheid). Ook was hij onlangs lid van de Commissie Evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Peter is fellow van het Meijers Instituut van de Universiteit Leiden.

Publicaties 

I. Helsloot, P. van Lochem & C. Kijne (2022). Kaders in coronatijd; een onderzoek naar het functioneren van de lokale democratie in Woerden in coronatijd. In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Woerden.

Ira Helsloot, Peter van Lochem & Carel Kijne (2022). Slimme(re) opsporing; een verslag van de ontwikkelingen en pogingen tot implementatie van een handreiking voor efficiënte opsprong door de politie. Politie en Wetenschap, nr. 125.

I. Helsloot, P. van Lochem & J. Vis (2020). Wat mag, doet en wil de raad? Een onderzoek naar de rol van de gemeenteraad van ‘s Hertogenbosch ten tijde van (corona)crisis. In opdracht van de Rekenkamercommissie van ‘s Hertogenbosch. 

A. Scholtens & P. van Lochem (2020). Juridische advisering bij de opsporing telt?! Een verkennend onderzoek naar de effectiviteit van juridische advisering bij TGO-onderzoeken in de politie-eenheid Den Haag. In opdracht van het programma Politie en Wetenschap.

Peter van Lochem (nog te verschijnen). ‘Wetgeving door de instituten van de staat. In: Henk Kummeling, Erwin Muller en Remco Nehmelman, Handboek Instituten van de Staat: Staatsrechtelijke en bestuurskundige schets van het openbaar bestuur in Nederland, Deventer: Kluwer 2019, hoofdstuk 23.

Peter van Lochem (2019). ‘Codificatie en andere doelstellingen. Over de houdbaarheid van de Awb’. In: Tom Barkhuysen, Bert Marseille, Willemien den Ouden, Hans Peters & Raymond Schlössels (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, Deventer: Wolters Kluwer 2019, pp. 81-92.

Peter van Lochem, Gerard Roes en Richard van Zwol (2018). ‘De waarden van de wetgever’. In: Bart Jan van Ettekoven e.a. (red.), Rechtsorde en bestuur. Liber amicorum, aangeboden aan Piet Hein Donner, Den Haag: Boom Juridisch 2018, pp. 183-196.

Rob Brons en Peter van Lochem (red., 2018). Na vandaag. De toekomst van een veilige samenleving. Samenstelling: Paul Pattynama en John van Trip, Den Haag: Stichting Innovatie voor Veiligheid 2018.

P.J.P.M. van Lochem (2018). ‘Ontmaskering van doelregelgeving. Over Outsourcing the law’. In: Regelmaat, 33 (2018) nr. 4, pp. 230-239.

P.J.P.M. van Lochem, ‘Proeve van een verbeterde Grondwet’. In: Regelmaat, 33 (2018) nr. 5, p. 323-337.

Rob van Gestel & Peter van Lochem (2018). ‘Private standards as a replacement of public law-making?‘ In: Hans W. Micklitz and Marta Cantero (eds.), The role of the EU in Transnational Legal Ordering: Standards, Contracts, and Codes, Cheltenham (UK): Edward Elgar 2018.

Rob van Gestel & Peter van Lochem (2018). ‘Evidence-based regulation and the translation from empirical evidence to legal norms. Lessons from empirical legal studies (ELS) and law and society (L&S) studies’. In: Erasmus Law Review, nr. 2.

P.J.P.M. van Lochem en P.J.J.M. Verhallen (2017). ‘Van brandweerzorg naar rampenbestrijding en crisisbeheersing: ontwikkeling van het brandweerbestel van 1940-2015‘. In: I. Helsloot, E.R. Muller en R. Weewer (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving, tweede druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, hoofdstuk 2, pp. 45-84.

P.J.P.M. van Lochem en P.J.J.M. Verhallen (2017). ‘Brandweercultuur‘. In: I. Helsloot, E.R. Muller en R. Weewer (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving, tweede druk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, hoofdstuk 6, pp. 205-216.

Peter van Lochem (Guest Editor, 2017), ‘Legislation against the rule of law – an introduction’. In: The Theory and Practice of Legislation, 5 (2017) nr. 2, p. 95-100.

P.J.P.M. van Lochem (2017). ‘Verder met rechtsstatelijke toetsing van verkiezingsprogramma’s’. In: Regelmaat, 32 (2017) nr. 1, p. 45-56.

P.J.P.M. van Lochem (2017), ‘De klassieke wetgevingsjurist in de herinneringen van Cees Fasseur. Een lichtend voorbeeld?’ Regelmaat, 32 (2017) nr. 3, p. 189-201.

P.J.P.M. van Lochem (2016). ‘Politiek primaat achter een juridisch schild. Een kanttekening bij de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Kamerleden en wetgevingsjuristen’. In: Regelmaat 31 (2016) nr. 1, p. 56-73.

R.A.J. van Gestel & P.J.P.M. van Lochem (2016). ‘Macht aus dem Rechtsstaat keinen Gurkensalat’. In: Regelmaat 31 (2016) nr. 5, p. 389-401.

P.J.P.M. van Lochem (2016), ‘Eerste Kamer en wetgeving. Een boodschap aan de staatscommissie’. In: Regelmaat, 31 (2016) nr. 3, p. 235-250.

Daphne de Groot en Peter van Lochem (2015). Rolvaste juristen. Vooraan staande verbinders. Onderzoek naar de effecten en de consequenties van de samenvoeging van juridische eenheden bij het Rijk. Den Haag: Vereniging JuristenRijk 2015.

P.J.P.M. van Lochem (2015). Kwaliteit van wetgeving als keuze. Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging. In: Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 145e jaargang, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 141-242.

P.J.P.M. van Lochem (2015). ‘De wet als kunstwerk’. In: Regelmaat 30 (2015) nr. 1, p. 53-60.

P.J.P.M. van Lochem (2015). ‘De inclusieve wetgever als groeiend ideaal’. In: Regelmaat 30 (2015) nr. 4, p. 291-303.

Peter van Lochem (2014). ‘Rechtsrelativering door de overheid’. In: Ars Aequi, jaargang 63 (2014) nummer 3 (maart), pp. 229-232.

P.J.P.M. van Lochem (2013). Rechtsrelativering. Een verkenning op het terrein van het overheidshandelen (proefschrift Universiteit Leiden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.

Peter van Lochem (2012). ‘De overheidsjurist in de War on Terror. Hoe onrechtvaardige zaken te rechtvaardigen’. In: De Academische Boekengids, nr. 93, juli 2012, pp. 9-11.

P.J.P.M. van Lochem (2012). ‘De spanning tussen ambtelijke loyaliteit en correct overheidshandelen’. In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, jaargang 173 (2012) nr. 3 (juni), pp. 115-122.

P.J.P.M. van Lochem (2011). ‘De overheidsjurist: professional zonder autonomie?’ In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, jaargang 172 (2011) nr. 4 (augustus), pp. 151-158.

P.J.P.M. van Lochem (2011). ‘De juiste genen’. In: La Heukers. Scherp op het snijvlak van beleid en recht. Liber amicorum aangeboden aan mr. J.L.D. Heukers, Den Haag, 2011.

Peter van Lochem en Nico Florijn (2008). ‘Does necessity know no law? On the relative significance of legal quality for governmental action’. In: Legisprudence, vol 2 (2008) nr. 3, pp. 231-251.

P.J.P.M. van Lochem (2007). ‘Van brandweerzorg naar rampenbestrijding: ontwikkeling van het brandweerbestel van 1940 – 2006’. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer 2007, pp. 47-90.

P.J.P.M. van Lochem en P.J.J.M. Verhallen (2007). ‘Brandweercultuur’. In: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer: Kluwer 2007.