Slachtofferregistratie in redelijkheid en realiteit

Auteurs: Ira Helsloot, Astrid Scholtens en Eric Warners
Uitgever: Boom Juridische Uitgevers
ISBN 978-90-8974-403-6
Verschijningsdatum: januari 2011

Beschrijving:

Na rampen wordt de slachtofferregistratie steeds weer in gebreke gesteld: slachtofferlijstenlijsten komen in de beleving te laat ter beschikking en blijken telkens incompleet. Vele verbetertrajecten hebben tot nu toe hierin geen verandering kunnen brengen. Het onderzoek Slachtofferregistratie in redelijkheid en realiteit constateert dat dit onder andere komt omdat de gekozen verbeterrichtingen niet passen bij de dagelijkse praktijk en onvoldoende rekening houden met de zelfredzaamheid van slachtoffers en hun verwanten.

Op basis van (internationaal) onderzoek naar good practices biedt dit onderzoek realistische oplossingen voor de problemen van slachtofferregistratie. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat a) oplossingen zo veel mogelijk gebruik moeten maken van bestaande structuren en middelen en b)dat slachtofferregistratie als overheidstaak primair het informeren van de verwanten van zwaarder gewonde slachtoffers tot doel heeft.  Het eerste uitgangspunt betekent bijvoorbeeld dat de politie de geëigende partij is om de slachtofferregistratie van zwaarder gewonde slachtoffer op zich te nemen in plaats van een ad hoc te formeren deel van de gemeentelijke organisatie. Uit het tweede uitgangspunt volgt dan direct dat als de overheid helpt bij het in contact brengen van andere slachtoffers met hun verwanten ze uit kan gaan van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van zowel slachtoffers als hun verwanten.

Het onderzoek biedt daarmee een denkrichting waarlangs ook andere processen in de rampenbestrijding herijkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld gedaan is in het project ‘Bevolkingszorg op orde‘ en het traject ‘Nodig of overbodig?

Klik hier om het boek te downloaden.

minister-ontvangt-twee-onderzoeken

De resultaten van het onderzoek zijn tijdens het symposium ‘Lessen en bevindingen over zelfredzaamheid en slachtofferregistratie’, samen met de resultaten van het onderzoek (Zelf)redzaamheid tijdens de poldercrash, aan de minister van V&J, dhr. Ivo Opstelten, overhandigd. Klik hier voor de toespraak van minister Opstelten, hier en hier voor artikelen in het Haarlems Dagblad, hier voor een artikel in de Telegraaf, hier voor een artikel in het Parool, en hier voor een artikel in GRIP4.