Jelle Groenendaal

Biografie

Jelle Groenendaal is gepromoveerd organisatiekundige en adviseur risico- en crisismanagement, de laatste jaren vooral binnen het domein informatiebeveiliging en cybersecurity. Als senior associate onderzoeker bij Crisislab levert hij een bijdrage aan het onderzoeksprogramma van de leerstoel Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tot juni 2021 was hij als Lector Risk Management & Cybersecurity verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van het lectoraat en het Kenniscentrum Cybersecurity van de Haagse Hogeschool. Daarvoor was hij werkzaam in verschillende rollen binnen de Global Chief Information Security Office van ING Bank en consultant bij Deloitte.

Van 2009 tot 2016 was hij bij Crisislab werkzaam als onderzoeker en promovendus. Hij deed promotieonderzoek naar frontlijnsturing door operationele leidinggevenden van brandweer en politie. Hij richtte zich op de vraag of en hoe in frontlijnorganisaties leidinggevenden het commando kunnen voeren, dat wil zeggen dat leidinggevenden aanwezig zijn in de frontlijn en opdrachten geven die onmiddellijk moeten worden uitgevoerd. Hoewel hulpverleningsdiensten als brandweer en politie traditioneel dergelijke leidinggevende functies hebben, was nog weinig bekend over het effect van commandovoering in de praktijk. Het promotieonderzoek van Jelle geeft een eerste inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor commandovoering in frontlijnorganisaties en in verschillende methoden om dat verschijnsel te onderzoeken zoals serious gaming en het gebruik van helmcamera’s tijdens echte incidenten. Het proefschrift kunt u hier downloaden als pdf-bestand.

Publicaties:

I. Helsloot & J. Groenendaal (2023). ‘Centralization in Large Scale Emergencies: Rarely Needed, Barely Achievable’. In A. Nir (ed.), Centralization, Costs and Benefits (Leadership in a Changing World), pp. 66-110. New York: Nova Science Publishers dot: 10.52305/cvtn7391.

J. Groenendaal, I. Helsloot & C. Reuter (2022). ‘Towards More Insight into Cyber Incident Response Decision Making and its implications for Cyber Crisis Management’. In ISCRAM 2022 Conference Proceedings – 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. ISCRAM

J. Groenendaal & I. Helsloot (2021). ‘Cyber resilience during the COVID‐19 pandemic crisis: A case study’, in: Journal of Contingencies and Crisis Management.

J. Dalmeijer & J. Groenendaal (2021). Wat is de invloed van een cyberincident op het patiëntvertrouwen? Een flitsonderzoek naar het vertrouwen in de GGD coronateststraten en bron- en contactonderzoek na een datadiefstal. Den Haag: Haagse Hogeschool.

J. Groenendaal. (2020). ‘Cyber crises vragen om anticipatie en improvisatie’, in: Magazine Informatiebeveiliging. Nummer 4. Pp. 8-12.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2020). ‘Leading a cyber incident response team’, in: Crisis Response Journal. Volume 15, issue 3. Pp. 56-59.

J. Groenendaal & I. Helsloot (2020). ‘Organisational resilience: Shifting from planning-driven business continuity management to anticipated improvisation’, in: Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 14(2), 102-109.

J. Groenendaal (2015). Frontline command, reflections on practice and research. Den Haag: Eleven International Publishing.

I. Helsloot, P. van Reenen & J. Groenendaal (2014). Leidt professionalisering nog tot een professionele(re) politie? Programma Politie en Wetenschap.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). De betekenis van Europese preventienetwerken verkend. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. Nr. 5, pp. 50-51

I. Helsloot, J. Groenendaal & M. In ‘t Veld (2014). Maatschappelijke reacties na incidenten. Radboud Universiteit Nijmegen.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). Brandveiligheid in de langdurige zorg. Branchevisie en handleiding voor verantwoord veiligheidsbeleid. Actiz

Boersma, K., Comfort, L., Groenendaal, J. & Wolbers, J. (2014). ‘Editorial: Incident Command Systems: A Dynamic Tension among Goals, Rules and Practice’, in: Journal of Contingencies and Crisis Management, 22, pp. 1-4.

J. Groenendaal, B. Brugghemans & I. Helsloot (2014). ‘Betere commandovoering door het FABCM model’, in: De Brandweerman. Tijdschrift van brandweervereniging Vlaanderen. Nr. 452 (90), pp. 15-18.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2013). ‘Tunnelvisie op tunnelvisie? PVO en de spanning tussen voorzorg en daadkracht in de grootschalige opsporing’, in: Cahiers politiestudies , 2013 (3), pp. 297-314.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2013). ‘Twitter: An Underutilized Potential during Sudden Crises?’, in: Journal of Contingencies and Crisis Management , 21 (3), pp. 178–183

A. Scholtens, J. Groenendaal en I. Helsloot (2013). De operationele politiebriefing onderzocht. Reed Business: Amsterdam.

J. Groenendaal, I. Helsloot & A. Scholtens (2013). ‘A critical examination of the assumptions regarding centralized coordination in large-scale emergency situations’, in: Journal of Homeland Security and Emergency Management, 10 (1), pp. 1-23.

I. Helsloot, J. Groenendaal (2012). Op zoek naar de balans tussen voorzorg en daadkracht in de opsporing. P&W Verkenningen. Programma Politie en Wetenschap: Apeldoorn.

J. Groenendaal, M. de Bas en I. Helsloot (2012). ‘Twitter tijdens flitscrises: een onderbenut potentieel?’, in: Tijdschrift voor Veiligheid. 11(4), 3-16.

J. Scanlon en J. Groenendaal (2012). ‘Research, policies aim to incorporate ordinary people into plans for large-scale incidents’, in: Firefighting in Canada.

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal en A. Stapels (2012), ‘De Nederlandse burger nader verkend: nuchter mits geïnformeerd’, in: Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden, ministerie van BZK.

I. Helsloot, J. Groenendaal, B. van ‘t Padje (2012). Tunnelvisie op tunnelvisie. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E. Warners (2012). ‘Politie in de netwerksamenleving: De opbrengst van de politiele netwerkfunctie voor de kerntaken opsporing en handhaving openbare orde en de sturing hierop in de gebiedsgebonden politiezorg.’ Commissie Politie en Wetenschap/Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal (2012). ‘The right man or the right place?’ Conference paper presented at the 8th Transatlantic Dialogue on Transitions in Governance, 6-9 June, Nijmegen, the Netherlands.

I. Helsloot, G. Bankoff, J. Groenendaal (2012). ‘Dealing with citizen response and evacuation during large scale flooding in industrial societies’, in: B. Kolen et al (red.). Handbook on drowning. Springer Verlag: Heidelberg.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E. Warners (2011). Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels: Een onderzoek naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van treinreizigers en het treinpersoneel in de eerste tien minuten bij een brand in de Schipholspoortunnel te bevorderen. Stichting Platform Transportveiligheid: Rotterdam.

A. Scholtens, J. Groenendaal (2011). (Zelf)redzaamheid tijdens de Poldercrash. Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, J. Groenendaal (2011). ‘Naturalistic Decision Making in Forensic Science: Towards a Better Understanding of Decision Making by Forensic Team Leaders’, in: Journal of Forensic Sciences, 56 (4), pp. 890 – 897.

J. Groenendaal, B. van ‘t Padje (2010). ‘Het benutten en versterken van (zelf)redzaamheid in Amsterdam-Amstelland’, in: I. Helsloot, B. Van ’t Padje (red.). Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

J. Groenendaal (2011). ‘Leading under pressure: driving, thriving and surviving in crisis’ (bookreview), in: Journal of Contingencies and Crisis Management.

J. Groenendaal (2010). ‘Leadership out of control?’, in: Journal of Leadership Studies, 4, pp. 87-89.

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal (2010). ‘De Zweden doen het beter?’, in: Magazine voor Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, Ministerie van BZK: Den Haag.

J. Neuvel, J. Groenendaal, D.J. De Boer (2010). Zelfredzaamheid bij de stroomstoring in de Bollenstreek. Saxion Kenniscentrum Leefomgeving i.s.m. Crisislab.

A. Scholtens, J. Groenendaal, ‘Functioneren van de multidisciplinaire teams, COPI, ROT en GBT’, in: I. Helsloot, R. Weewer, E. Oomes (2009). Eindrapport evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

A. Scholtens, J. Groenendaal. ‘Voorlichting’, in: I. Helsloot, R. Weewer, E. Oomes, (2009). Eindrapport evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.

J.D. van de Ven, T. Wold, J. Groenendaal, ‘Psychosociale opvang en nazorg’, in: I. Helsloot, R.  Weewer, E. Oomes (2009). Eindrapport evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.

I. Helsloot, B. Boon, E. Oomes, J. Groenendaal, A.J. Schmidt (2009). Institutionele verspreiding van kennis binnen de brandweer. Crisislab, Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E. Warners (2009). Kan het samen? Verkenning naar de mogelijkheden van operationele samenwerking tussen politie en brandweer. Politie en Wetenschap: Apeldoorn.

B. Van ’t Padje, J. Groenendaal (2008). ‘Redzame burgers als vliegwiel voor verandering’, in: Tijdschrift voor Veiligheid. 7, pp. 25-41.