Jelle Groenendaal

Biografie

Jelle Groenendaal was tot 1 januari 2015 onderzoeker en promovendus bij Crisislab. Hij studeerde Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Van 2009 tot 2015 deed Jelle promotieonderzoek naar frontlijnsturing door operationele leidinggevenden van brandweer en politie. Zijn promotie vond plaats in de zomer van 2015.

Publicaties:

J. Groenendaal (2015). Frontline command, reflections on practice and research. Den Haag: Eleven International Publishing.

I. Helsloot, P. van Reenen & J. Groenendaal (2014). Leidt professionalisering nog tot een professionele(re) politie? Programma Politie en Wetenschap.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). De betekenis van Europese preventienetwerken verkend. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. Nr. 5, pp. 50-51

I. Helsloot, J. Groenendaal & M. In ‘t Veld (2014). Maatschappelijke reacties na incidenten. Radboud Universiteit Nijmegen.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2014). Brandveiligheid in de langdurige zorg. Branchevisie en handleiding voor verantwoord veiligheidsbeleid. Actiz

Boersma, K., Comfort, L., Groenendaal, J. & Wolbers, J. (2014). ‘Editorial: Incident Command Systems: A Dynamic Tension among Goals, Rules and Practice’, in: Journal of Contingencies and Crisis Management, 22, pp. 1-4.

J. Groenendaal, B. Brugghemans & I. Helsloot (2014). ‘Betere commandovoering door het FABCM model’, in: De Brandweerman. Tijdschrift van brandweervereniging Vlaanderen. Nr. 452 (90), pp. 15-18.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2013). ‘Tunnelvisie op tunnelvisie? PVO en de spanning tussen voorzorg en daadkracht in de grootschalige opsporing’, in: Cahiers politiestudies , 2013 (3), pp. 297-314.

I. Helsloot & J. Groenendaal (2013). ‘Twitter: An Underutilized Potential during Sudden Crises?’, in: Journal of Contingencies and Crisis Management , 21 (3), pp. 178–183

A. Scholtens, J. Groenendaal en I. Helsloot (2013). De operationele politiebriefing onderzocht. Reed Business: Amsterdam.

J. Groenendaal, I. Helsloot & A. Scholtens (2013). ‘A critical examination of the assumptions regarding centralized coordination in large-scale emergency situations’, in: Journal of Homeland Security and Emergency Management, 10 (1), pp. 1-23.

I. Helsloot, J. Groenendaal (2012). Op zoek naar de balans tussen voorzorg en daadkracht in de opsporing. P&W Verkenningen. Programma Politie en Wetenschap: Apeldoorn.

J. Groenendaal, M. de Bas en I. Helsloot (2012). ‘Twitter tijdens flitscrises: een onderbenut potentieel?’, in: Tijdschrift voor Veiligheid. 11(4), 3-16.

J. Scanlon en J. Groenendaal (2012). ‘Research, policies aim to incorporate ordinary people into plans for large-scale incidents’, in: Firefighting in Canada.

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal en A. Stapels (2012), ‘De Nederlandse burger nader verkend: nuchter mits geïnformeerd’, in: Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden, ministerie van BZK.

I. Helsloot, J. Groenendaal, B. van ‘t Padje (2012). Tunnelvisie op tunnelvisie. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E. Warners (2012). ‘Politie in de netwerksamenleving: De opbrengst van de politiele netwerkfunctie voor de kerntaken opsporing en handhaving openbare orde en de sturing hierop in de gebiedsgebonden politiezorg.’ Commissie Politie en Wetenschap/Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal (2012). ‘The right man or the right place?’ Conference paper presented at the 8th Transatlantic Dialogue on Transitions in Governance, 6-9 June, Nijmegen, the Netherlands.

I. Helsloot, G. Bankoff, J. Groenendaal (2012). ‘Dealing with citizen response and evacuation during large scale flooding in industrial societies’, in: B. Kolen et al (red.). Handbook on drowning. Springer Verlag: Heidelberg.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E. Warners (2011). Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels: Een onderzoek naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van treinreizigers en het treinpersoneel in de eerste tien minuten bij een brand in de Schipholspoortunnel te bevorderen. Stichting Platform Transportveiligheid: Rotterdam.

A. Scholtens, J. Groenendaal (2011). (Zelf)redzaamheid tijdens de Poldercrash. Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, J. Groenendaal (2011). ‘Naturalistic Decision Making in Forensic Science: Towards a Better Understanding of Decision Making by Forensic Team Leaders’, in: Journal of Forensic Sciences, 56 (4), pp. 890 – 897.

J. Groenendaal, B. van ‘t Padje (2010). ‘Het benutten en versterken van (zelf)redzaamheid in Amsterdam-Amstelland’, in: I. Helsloot, B. Van ’t Padje (red.). Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

J. Groenendaal (2011). ‘Leading under pressure: driving, thriving and surviving in crisis’ (bookreview), in: Journal of Contingencies and Crisis Management.

J. Groenendaal (2010). ‘Leadership out of control?’, in: Journal of Leadership Studies, 4, pp. 87-89.

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal (2010). ‘De Zweden doen het beter?’, in: Magazine voor Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, Ministerie van BZK: Den Haag.

J. Neuvel, J. Groenendaal, D.J. De Boer (2010). Zelfredzaamheid bij de stroomstoring in de Bollenstreek. Saxion Kenniscentrum Leefomgeving i.s.m. Crisislab Amsterdam.

A. Scholtens, J. Groenendaal, ‘Functioneren van de multidisciplinaire teams, COPI, ROT en GBT’, in: I. Helsloot, R. Weewer, E. Oomes (2009). Eindrapport evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

A. Scholtens, J. Groenendaal. ‘Voorlichting’, in: I. Helsloot, R. Weewer, E. Oomes, (2009). Eindrapport evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.

J.D. van de Ven, T. Wold, J. Groenendaal, ‘Psychosociale opvang en nazorg’, in: I. Helsloot, R.  Weewer, E. Oomes (2009). Eindrapport evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.

I. Helsloot, B. Boon, E. Oomes, J. Groenendaal, A.J. Schmidt (2009). Institutionele verspreiding van kennis binnen de brandweer. Crisislab, Amsterdam.

I. Helsloot, J. Groenendaal, E. Warners (2009). Kan het samen? Verkenning naar de mogelijkheden van operationele samenwerking tussen politie en brandweer. Politie en Wetenschap: Apeldoorn.

B. Van ’t Padje, J. Groenendaal (2008). ‘Redzame burgers als vliegwiel voor verandering’, in: Tijdschrift voor Veiligheid. 7, pp. 25-41.