Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels

In opdracht van het Platform transportveiligheid heeft Crisislab n.a.v. diverse incidenten in de Schipholspoortunnel een onderzoek uitgevoerd naar het beter benutten en versterken van zelfredzaamheid bij brand in een spoortunnel.

Beschrijving:

Uit het onderzoek blijkt dat vooral in de eerste tien minuten van een incident handelend opgetreden te worden opgetreden. Externe hulpverlening is er vaak nog niet maar is wel onderweg. Daarom zou de handelingsbevoegdheid vooral bij het rijdend personeel van NS moeten worden gelegd. Voor zover mogelijk blijft de bestaande praktijk overeind dat dit gebeurt in overleg met de verkeersleiders van ProRail, maar wanneer communicatie niet of nauwelijks mogelijk is, zouden zij zelf moeten kunnen beslissen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het besluit om de trein te evacueren of desnoods door rood sein de  tunnel uit te rijden.

Meer informatie:

Klik hier om het rapport te downloaden.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is van mening dat de aanbevelingen uit het rapport overgenomen moeten worden. Klik hier voor een persbericht met meer informatie, hier voor een artikel van het NRC, hier van de NOS en hier in het Magazine Nationale Veiligheid. Het rapport kan hier gedownload worden.