Koen Heijndijk

k.heijndijk [at] crisislab.nl

+31 6 55021957

Biografie

Koen Heijndijk (MSc) is onderzoeker bij Crisislab en heeft een bestuurskundige achtergrond. Hij voltooide zijn master met een specialisatie ‘Besturen van Veiligheid’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor zijn masterscriptie deed hij onderzoek naar de systeemverantwoordelijkheid voor veiligheidsrisicomanagement van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het hoger onderwijsstelsel, bezien vanuit verschillende perspectieven op stelselsturing. Voorafgaand aan zijn master heeft hij een bachelor Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht with honours afgerond. Na (en tijdens) het afronden van zijn studies was hij werkzaam als projectmedewerker bij Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs en als Integraal Veiligheidskundige bij COG Vallei & Gelderland-Midden.

Publicaties

I. Helsloot, K. Heijndijk & A. Scholtens (2024). Wanneer is het veilig genoeg? Afwegingskader voor veiligheidsrisico’s van (wijzigingen aan) het spoorwegsysteem. In opdracht van ProRail.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2024). Omgaan met risico’s van ontplofbare oorlogsresten; een handvat voor Nederlandse gemeenten voor risicomanagement in de omgang met ontplofbare oorlogsresten. In opdracht van het kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

I. Helsloot, K. Heijndijk & P. Waarts (2024). ‘Additional Safety Measures for Movable Bridges, A Bridge Too Far?A Calculated Approach on Proportional Safety for Movable Bridges in the Netherlands’ in: Journal of Risk Analysis and Crisis Response, 14(1), 59-69.

I. Helsloot, A. Scholtens & K. Heijndijk (2023). De onderhoudsachterstand van Schiphol nader beschouwd. In opdracht van de directie van Schiphol. Het gaat om een hoofdrapport en een rapportage met samenvattende bevindingen die beiden ook naar het Engels zijn vertaald.

I. Helsloot, R. Hagen & K. Heijndijk (2023). Brandveiligheid van NOM-woningen in Presikhaaf. In opdracht van woningcorporatie Portaal.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2023). De sluizen open voor nieuwe investeringen? Proportioneel veiligheidsbeleid voor sluizen in Nederland. In opdracht van de provincie Noord-Holland.

Ira Helsloot & Koen Heijndijk (2023). De spanning tussen beleid en praktijk in twintig casus over vergunningverlening, toezicht en handhaving. Boom bestuurskunde.

I. Helsloot, R. Hagen & K. Heijndijk (2023). Een analyse van de brandveiligheidssituatie in wooncomplex Riekerhaven. In opdracht van woonstichting Lieven de Key.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). ‘The Netherlands: The Acceptance of an Uncontrolled Centralization of Power’, in: K. Lynggaard, M.D. Jensen & M. Kluth (ed. 2022). Governments’ Responses to the Covid-19 Pandemic in Europe; Navigating the Perfect Storm. Chapter 31, pp. 371-385.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). Omgaan met waterstofrisico’s – een bestuurlijke handreiking. Penvoering namens de bestuurlijke werkgroep BOVEN.

A. Scholtens & K. Heijndijk (2022). Evaluatie van het multidisciplinair optreden tijdens de grote brand in Lottum. In opdracht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). Chemisch advies als topsport; een onderzoek naar de inrichting van een toekomstbestendige AGS-functie voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

I. Helsloot, A. Scholtens & K. Heijndijk (2022). Naar risicogestuurd toezicht; een onderzoek naar de optimalisatie van de organisatie van toezicht op de horeca en evenementen in de gemeente Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

I. Helsloot & K. Heijndijk (2022). Nog meer investeren, een brug te ver? Proportioneel veiligheidsbeleid voor beweegbare bruggen in Nederland. In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam.