Kantelpunten perronveiligheid

Er bestaat al lange tijd een zorg over het risico dat door de drukte op perrons mensen in de spoorbak geduwd kunnen worden. Eerder onderzoek van Crisislab liet zien dat dit wereldwijd nog niet lijkt te zijn voorgekomen. Een reden daarvoor kan zijn dat vervoersbedrijven en stationbeheerders zeer alert zijn en preventief maatregelen nemen.

De vraag van NS, ProRail en ministerie van IenW aan een consortium van Arane en Crisislab is wat de kantelpunten in bijvoorbeeld personenaantallen op het perron zijn waarboven het risico op perronveiligheidsincidenten onacceptabel toeneemt. Wat zijn daarvoor dan ook proportioneel te nemen maatregelen?