Archief

Versoepeling lockdown een goed idee?


In ‘de kwestie’ van De Volkskrant leggen Ira Helsloot en Xander Koolman (gezondheidseconoom aan de VU) uit waarom zij vinden dat de versoepeling van de coronamaatregelen wel respectievelijk geen goed idee zijn.

Het artikel kunt u hier downloaden.

10 mei, 2020  

Ook RVS vraagt om meer integrale afweging corona-beleid


Op 3 mei heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een spoedadvies uitgebracht over de omgang met de huidige dreiging van het coronavirus. Ira Helsloot heeft hieraan als gesprekspartner mogen bijdragen. Het advies roept terecht op tot een meer integrale afweging waarbij kosten en baten van de maatregelen gericht op beheersing van de uitbraak moeten worden afgewogen. Verder roept de RVS op tot het meer vertrouwen op en overlaten aan de samenleving in plaats van gecentraliseerd verbodsbeleid.

Het advies kunt u hier downloaden.

3 mei, 2020  

Handreiking Beter leren van incidenten


In opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop en samen met de regionale veiligheidswerken van deze stichting heeft Crisislab de Handreiking Beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie opgesteld.

Op drie niveaus (organisatie, individueel en sector) worden praktische ontwerpprincipes beschreven om als afzonderlijk niveau (beter) te kunnen leren van incidenten.

Deze ontwerpprincipes zijn afgeleid uit wetenschappelijke inzichten die door door Crisislab zijn beschreven in het achtergronddocument behorende bij de Handreiking. De ontwerpprincipes zijn tijdens interviews, enkele pilots en workshops met experts uit het veld besproken.

 

 

5 april, 2020  

Oproep tot een integrale aanpak bij Op1


Op zondagavond 29 maart deed Ira Helsloot bij Op1 (wederom) een oproep voor een integrale aanpak van het coronavirus. De uitzending kunt u hier terugkijken.

De NOS blikte daar in haar corona-liveblog op terug, onder het kopje ‘Hoogleraar Besturen van Veiligheid: denk na over versoepeling maatregelen’. Het artikel uit De Volkskrant waarnaar wordt verwezen treft u hier aan.

Een greep uit andere uitingen in de media:

29 maart 2020: In een artikel in het AD legt Ira Helsloot uit dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. Het artikel kunt u hier downloaden.

24 maart 2020: In een opiniestuk in De Volkskrant roepen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn (journalist en onderzoeker aan de VU) op om (de gevolgen van) het coronavirus in perspectief te plaatsen. Het artikel kunt u hier downloaden.

20 maart 2020: In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier beluisteren.

18 maart 2020: Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen maandagavond naar aanleiding van (de aanpak van) het coronovirus.

13 maart 2020: In De Volkskrant en het Parool legt Ira Helsloot uit waarom het niet verstandig is om als coronamaatregel de scholen te sluiten.

27 februari 2020: In de podcast De Dag van NPO Radio1 pleit Ira Helsloot ervoor om te accepteren dat een uitbraak van het coronavirus er komt, en dat dit duidelijk aan de burgers gecommuniceerd moet worden.

30 maart, 2020  

Juist méér doden door coronamaatregelen


In een artikel in het AD legt Ira Helsloot nogmaals uit dat de huidige coronamaatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan het aan winst oplevert. Het artikel kunt u hier downloaden.

Een greep uit andere uitingen in de media:

24 maart 2020: In een opiniestuk in De Volkskrant roepen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn (journalist en onderzoeker aan de VU) op om (de gevolgen van) het coronavirus in perspectief te plaatsen. Het artikel kunt u hier downloaden.

20 maart 2020: In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier beluisteren.

18 maart 2020: Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen maandagavond naar aanleiding van (de aanpak van) het coronovirus.

13 maart 2020: In De Volkskrant en het Parool legt Ira Helsloot uit waarom het niet verstandig is om als coronamaatregel de scholen te sluiten.

27 februari 2020: In de podcast De Dag van NPO Radio1 pleit Ira Helsloot ervoor om te accepteren dat een uitbraak van het coronavirus er komt, en dat dit duidelijk aan de burgers gecommuniceerd moet worden.

28 maart, 2020  

Hou het hoofd koel en zet ziek en dood in perspectief


In een opiniestuk in De Volkskrant roepen Ira Helsloot en Peter Olsthoorn (journalist en onderzoeker aan de VU) op om (de gevolgen van) het coronavirus in perspectief te plaatsen. Het artikel kunt u hier downloaden.

Een greep uit andere uitingen in de media:

20 maart 2020: In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier beluisteren.

18 maart 2020: Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen maandagavond naar aanleiding van (de aanpak van) het coronovirus.

13 maart 2020: In De Volkskrant en het Parool legt Ira Helsloot uit waarom het niet verstandig is om als coronamaatregel de scholen te sluiten.

27 februari 2020: In de podcast De Dag van NPO Radio1 pleit Ira Helsloot ervoor om te accepteren dat een uitbraak van het coronavirus er komt, en dat dit duidelijk aan de burgers gecommuniceerd moet worden.

24 maart, 2020  

Redelijkheid in aanpak coronavirus?


In een podcast van het BNR-programma Boekestijn en De Wijk pleit Ira Helsloot voor meer redelijkheid in de aanpak van het coronavirus. De podcast kunt u hier beluisteren.

Het artikel van Arnout Jaspers is daartoe zeer lezenswaardig: Relativerend rekenen aan Covid-19.

Een greep uit andere uitingen in de media:

18 maart 2020: Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen maandagavond naar aanleiding van (de aanpak van) het coronovirus.

13 maart 2020: In De Volkskrant en het Parool legt Ira Helsloot uit waarom het niet verstandig is om als coronamaatregel de scholen te sluiten.

27 februari 2020: In de podcast De Dag van NPO Radio1 pleit Ira Helsloot ervoor om te accepteren dat een uitbraak van het coronavirus er komt, en dat dit duidelijk aan de burgers gecommuniceerd moet worden.

21 maart, 2020  

Nu nog zitten we in de crisis honeymoon


Samen met hoogleraar Arjen Boin en emeritus hoogleraar Abram de Swaan reflecteert Ira Helsloot in een artikel in het NRC op de toespraak van premier Rutte van afgelopen maandagavond naar aanleiding van (de aanpak van) het coronovirus.

 

18 maart, 2020  

Scholen sluiten – dát zou zeker levens kosten


Ira Helsloot is regelmatig in het nieuws over (de aanpak van) het coronavirus.

In De Volkskrant en het Parool legt hij bijvoorbeeld uit waarom het niet verstandig is om de scholen sluiten.

 

 

 

 

14 maart, 2020  

Juridische advisering bij de opsporing telt?!


Binnen de politie-eenheid Den Haag is, met ingang van januari 2017, gestart met een proef waarin door een WO-jurist juridisch advies wordt gegeven bij TGO- onderzoeken. Om te kunnen bepalen of deze nieuwe adviserende rol als onderdeel van de politiële opsporing definitief geïmplementeerd zou moeten worden, heeft Crisislab in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en meerwaarde van deze functie.

Een eerste observatie was dat er geen criteria zijn om de opbrengst van de juridische advisering te kunnen bepalen. Het bepalen van de criteria om de effectiviteit en daarmee de (al dan niet) meerwaarde van de juridische advisering aan te tonen is dan ook onderdeel van ons verkennende onderzoek (geworden).

Op basis van de bevindingen van de drie gevolgde onderzoekslijnen in dit onderzoek concluderen we dat de juridische advisering bij de TGO-onderzoeken effectief is gebleken in de zin dat:

– de juridische advisering inmiddels door een groot deel van de TGO-leden wordt omarmd; nagenoeg iedereen was enthousiast over de inbreng en vond het een zinvolle aanvulling op de eigen taken. Inmiddels is een werkwijze ontstaan waarin de juridisch specialist door de teamleiding wordt uitgenodigd om gedurende het TGO-onderzoek mee te lezen en waar nodig te adviseren.

– de juridische advisering door de deskundigheid en het tactvolle optreden van de juridisch specialist ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd; de adviezen zijn gegeven, zijn nagenoeg allemaal overgenomen, tenzij door verandering van omstandigheden, zoals de bekentenis van een verdachte, het advies zijn relevantie verliest.

– er een kwalitatieve verbetering zichtbaar is van de TGO-dossiers op drie van de vier criteria die we hebben bekeken (o.b.v. nul- en éénmeting) en mogelijk het gevolg is van de juridische advisering.

Cruciaal voor de besluitvorming over de continuering van de juridische advisering is volgens ons dat op een punt nog voortgang geboekt moet worden. Uit eerder onderzoek weten we dat de neiging bij de politie (en OM) bestaat om door te blijven rechercheren. Dit deels uit angst voor een negatief rechterlijk oordeel over de juridische kwaliteit van het opsporingsdossier. Wij verwachtten dat de invloed van ‘goede’ juridische advisering zou leiden tot meer juridische kwaliteit (en dat blijkt gezien het voorgaande dus het geval) maar daarom ook tot vertrouwen dat met minder omvang van dossiers en bewijsvoering kan worden volstaan. Dit is echter het enige criterium waarop niet positief is gescoord in de éénmeting. Het kan in die zin dus ook niet verbazen dat het opinieonderzoek uitwees dat de politieorganisatie en het OM blij is met juridische adviezen die tot meer dichtspijkeren leiden en niet meteen zitten te wachten op juridische advisering die zich ook ten doelt stelt om minder omvang van dossiers en bewijsvoering te bereiken. Wij denken daarom dat de politieorganisatie en de juridische adviseurs ook expliciet als doel moeten benoemen dat hogere juridische kwaliteit samen moet gaan met een verminderde bewijsomvang.

Dit onderzoek was gericht op de inzet van de juridisch specialist bij TGO-onderzoeken. Er lijkt alle aanleiding om de inzet van juristen ook te overwegen op andere terreinen van de politiële opsporing, zoals bij de Districtsrecherche (DR) of bij Veel voorkomende criminaliteit (VVC). Voor de beleidsdoelstellingen en voor de latere evaluatie ervan, kunnen de geformuleerde criteria worden benut als doelstellingen en als maatstaven.

De rapportage kunt u hier downloaden.

23 februari, 2020  

Beschermingsmiddelen ambulancepersoneel tijdens terrorisme?


In opdracht van de regionale ambulancedienst Brabant Midden-West-Noord heeft Crisislab een doorlichting uitgevoerd van het advies van Ambulancezorg Nederland voor het aanschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor ambulancepersoneel bij een terroristische aanslag.

Een eerste conclusie is dat de aanbevolen beschermingsmiddelen niet passen bij het optreden van ambulancepersoneel zoals in de procedures beschreven. Een tweede conclusie is dat het juist gebruik van de middelen een intensieve training vergt en daarmee een investering die niet proportioneel is met de kans op een aanslag. De regionale ambulancedienst heeft de bevindingen van onze doorlichting bestuurlijk omarmd.

Het rapport is hier te downloaden.

20 februari, 2020  

Wat is er nu aan de hand met vuurwerk?


In Trouw legt Ira Helsloot uit hoe het komt dat de roep om een vuurwerkverbod steeds groter wordt (bij ten minste de politiek).

Het artikel in hier te vinden.

9 januari, 2020  

Hoe uitvoerbaar is evenementenbeleid Amsterdam?


In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Crisislab een evaluatie uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van het nieuwe stedelijk evenementenbeleid dat sinds maart 2018 van kracht is. Het gaat om evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden en waarvoor op basis van een Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning verleend moet worden. Het meest belangrijke doel van het nieuwe beleid is om een balans te vinden tussen een stad waar goed georganiseerde evenementen kunnen plaatsvinden en het inperken van overlast voor bewoners. Het beleid stelt vooral extra eisen aan de aspecten geluid, duurzaamheid, ecologie en locatieprofielen.

De rapportage kunt u hier downloaden.

De rapportage is op 17 december 2019 aan de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. De raadsbrief treft u hier.

 

 

 

19 december, 2019  

Positieve ervaringen crisisorganisatie Twente


De ervaringen met de crisisorganisatie in Twente die op basis van wetenschappelijk onderzoek al eerder in Drenthe door Crisislab is ontwikkeld en met ondersteuning van Crisislab ook in Twente is geïmplementeerd zijn (nog steeds) positief. De kern van (beide) crisisorganisaties is een klein, flexibel en slagkrachtige tweelaagse crisisorganisatie zodat, waar nodig, snelle besluitvorming kan plaatsvinden.

De ervaringen kunt u hier lezen.

17 december, 2019  

CaCo-opleiding positief ontvangen


Speciaal voor de calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) van Twente heeft Crisislab een opleiding ontwikkeld. De kern van de opleiding wordt gevormd door het FAB-CM model dat we hebben ontwikkeld. Door de CaCo’s in opleiding is deze opleiding positief ontvangen.

De reacties kunt u hier lezen.

16 december, 2019  

Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven nog beperkt ingevuld


In opdracht van het Programma Duurzame Veiligheid 2030 heeft Crisislab een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s naar omwonenden over de specifieke risico’s van de Brzo-bedrijven communiceren en of dit op basis van de wetenschappelijke inzichten hierover ook effectief gebeurt (dat wil zeggen of het beoogde doel ook wordt bereikt).Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Roadmap 3 ‘Transparante en beveiligde sector’ dat onderdeel uitmaakt van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

Een van onze bevindingen is dat in Nederland op dit moment nauwelijks risicocommunicatie plaatsvindt over de risico’s van Brzo-bedrijven. Brzo-bedrijven hebben de wettelijke taak niet en uit de regionale sessies met vertegenwoordigers van Brzo-bedrijven bleek dat de aanwezige bedrijven er (daarom) ook niet de behoefte toe voelen. Brzo-bedrijven zien risicocommunicatie momenteel vooral als relatie- en reputatiemanagement. Veiligheidsregio’s hebben de wettelijke taak om over de risico’s van Brzo-bedrijven te communiceren maar beperken zich momenteel vooral tot het verspreiden van informatie over generieke risico’s.

Er is daarom eerst consensus nodig over wat de precieze doelstellingen van risicocommunicatie door Brzo-bedrijven zijn. Indien de doelstellingen zich (blijven) beperken tot relatie- en reputatiemanagement zal een inspanning om de bedrijven tot werkelijke risico- communicatie aan te zetten voorspelbaar weinig succesvol zijn.

De Nederlandse overheid (rijksoverheid en veiligheidsregio’s) moeten nadenken over de invulling van hun wettelijk taak op het gebied van risicocommunicatie over Brzo-bedrijven. Deze wettelijke taak, die voortvloeit uit de Nederlandse keuze voor implementatie van de Seveso-richtlijnen, wordt nu niet of marginaal ingevuld.

De rapportage kunt u hier downloaden.

 

 

 

 

 

 

15 december, 2019  

Evaluaties schietincident Utrecht openbaar


Op 10 december 2019 zijn verschillende evaluaties die in het kader van het schietincident in Utrecht dat op 18 maart 2019 plaatsvond en in opdracht van de gemeente Utrecht zijn opgesteld, openbaar geworden. Een van de evaluaties is uitgevoerd door Crisislab. Deze evaluatie richt zich op het monodisciplinaire optreden van de gemeente, dat wil zeggen op de uitvoering van de gemeentelijke bevolkingszorgprocessen, waaronder crisiscommunicatie.

De samenvatting van de evaluatie treft u hier.

10 december, 2019  

Verkenning ketensamenwerking rond zorgwekkend gedrag in HO


Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft met ondersteuning van Crisislab een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin hoger onderwijsinstellingen bij vraagstukken rond zorgwekkend gedrag samenwerken met ketenpartners uit de veiligheidsketen, waaronder politie, gemeente en veiligheidshuis.

De verkenning geeft inzicht in de mate van samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en deze ketenpartners bij vraagstukken rond zorgwekkend gedrag, de behoeften die er zijn ten aanzien van een verdere ontwikkeling hiervan en de belemmeringen die hierbij meespelen.

De verkenning is hier te vinden.

29 november, 2019  

FAB-CM nu ook voor de meldkamer


In opdracht van de veiligheidsregio Twente heeft Crisislab een opleiding voor calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) op de meldkamer ontwikkeld. De kern van de opleiding wordt gevormd door het door Crisislab ontwikkelde FAB-CM model waardoor CaCo’s op kritieke momenten het verschil kunnen maken. Meer informatie over het FAB-CM model vindt u hier.

22 november, 2019  

CityDeal Zorg voor Veiligheid afgerond


Op 1 november 2019 is de CityDeal Zorg voor Veiligheid in de stad afgesloten. Dit was een samenwerking tussen zes gemeenten en het Rijk om te experimenteren met zorginitiatieven die tot aantoonbaar minder criminaliteit en overlast moesten leiden. Ira Helsloot was hier de landelijk projectleider van. In haar eindrapportage heeft de landelijke projectleiding de resultaten van het langjarige traject samengevat. De stuurgroep heeft een slot-statement uitbracht dat gedeeld wordt door alle betrokken gemeenten en dat gemeenten oproept vooral in te zetten op het gebruik van bewezen effectieve interventies.

6 november, 2019