Astrid Scholtens

a.scholtens [at] crisislab.nl

+ 31 (0)6 10525780

Biografie

dr. Astrid Scholtens is gepromoveerd wiskundige. Vanaf 1999 verricht zij onderzoek op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit deed zij als hoofd Incidentenonderzoek bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) en later (2003) als senior inspecteur bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het ministerie van BZK. In de periode 2006 – 2009 was zij als lector crisisbeheersing verbonden aan zowel het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) als de Politieacademie. Sinds 2011 verricht ze ook onderzoek naar het functioneren van de politie.

Tot 2013 schreef Astrid regelmatig columns en artikelen voor vakbladen op het gebied van hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Klik hier voor een overzicht van haar columns en voor haar artikelen.

Publicaties

I. Helsloot, K. Heijndijk & A. Scholtens (2024). Wanneer is het veilig genoeg? Afwegingskader voor veiligheidsrisico’s van (wijzigingen aan) het spoorwegsysteem. In opdracht van ProRail.

I. Helsloot, A. Scholtens & K. Heijndijk (2023). De onderhoudsachterstand van Schiphol nader beschouwd. In opdracht van de directie van Schiphol. Het gaat om een hoofdrapport en een rapportage met samenvattende bevindingen die beiden ook naar het Engels zijn vertaald.

Penvoering van de rapportage: Hoe railAlert van arbo-onveilige situaties leert (2023). 

A. Scholtens & K. Heijndijk (2022). Evaluatie van het multidisciplinair optreden tijdens de grote brand in Lottum. In opdracht van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

I. Helsloot, A. Scholtens & K. Heijndijk (2022). Naar risicogestuurd toezicht; een onderzoek naar de optimalisatie van de organisatie van toezicht op de horeca en evenementen in de gemeente Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam.

A. Scholtens & M. Helsloot (2021). Is er onveiligheid door tijdsdruk op het spoor? In opdracht van ProRail.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2021). Noodhulp als specialisme; een theoretische verkenning naar mogelijkheden voor een aparte specialistische noodhulporganisatie. In opdracht van de landelijke portefeuillehouder GGP van de nationale politie.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vis (2020). Toevallig non-conform of voorspelbaar ongeschikt? Een onderzoek naar de staat van de infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer op de Havenspoorlijn. In opdracht van ProRail.

A. Scholtens & P. van Lochem (2020). Juridische advisering bij de opsporing telt?! Een verkennend onderzoek naar de effectiviteit van juridische advisering bij TGO-onderzoeken in de politie-eenheid Den Haag. In opdracht van het programma Politie en Wetenschap.

A. Scholtens, J. Vis & I. Helsloot (2019). Hoe uitvoerbaar is het nieuwe stedelijk evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam? In opdracht van de gemeente Amsterdam.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Haen (2019). Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s. In opdracht van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Haen (2020). Some observations on the troublesome implementation of risk-based inspections in the Netherlands. Safety Science, vol. 122. 104507.

I. Helsloot, A. Scholtens & C. Kijne (2019). Bevolkingszorg na het schietincident in Utrecht op 18 maart 2018. In opdracht van de gemeente Utrecht.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Haen (2019). Wat vinden burgers over de opkomsttijden van de hulpverleningsdiensten? In opdracht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vis (2019). Toeval of structureel incidentalisme? Vijf ‘incidenten’ op Kijfhoek in de zomer van 2018 nader beschouwd. In opdracht van ProRail.

A. Scholtens, M. Helsloot & I. Helsloot (2019). Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

A. Scholtens & I. Helsloot (2019). Naar een efficiëntere noodhulp?; een verkennend actieonderzoek. Politie & wetenschap/SDU: Den Haag.

A. Scholtens & I. Helsloot (2018). Evaluatie oliemorsing Bow Jubail; wat kan de DHMR leren van een grootschalige oliemorsing in de haven van Rotterdam? In opdracht van de Divisie Havenmeester Rotterdam.

A.Scholtens, S. Kraaijenbrink & I. Helsloot (2018). Evaluatie toezicht- en handhavingsproces kinderopvang van De Bilt. In opdracht van de gemeente De Bilt.

I. Helsloot, M. Helsloot & A. Scholtens (2018). Kernenergie gevaarlijk?; Een publieksonderzoek naar wat mensen denken over de risico’s van kerncentrales. Crisislab.

M. Helsloot, I. Helsloot & A. Scholtens (2018). Meer blauw op straat; een publieksonderzoek. Crisislab. 

A. Scholtens & I. Helsloot (2018). Beknopte systeemevaluatie: instorting gemeentehuis in WoerdenIn opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht.

A. Scholtens (2017). ‘Nieuw crisistype: stroomuitval door laagvliegende apache-helikopters?’ In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 2017 – 5/6 (laatste editie).

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2017). Brandstichtingen in Hoogeveen. In opdracht van de gemeente Hoogeveen.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2016). Toeval of structureel incidentalisme? Negen incidenten uit 2015 bij Chemelot nader beschouwd. In opdracht van Chemelot.

A. Scholtens, I. Helsloot en J. Vlagsma (2016). Beloftevol beleid versus de weerbarstige werkelijkheid; een blik op de Wageningse praktijk in het sociale domein. In opdracht van de gemeente Wageningen.

A. Scholtens, M. den Hengst & R. Waterreus (2016). Het real-time informeren van noodhulpeenheden. Amsterdam: Reed Business.

A. Scholtens & I. Helsloot (2016). Sociaal calamiteitenplan gemeente Ede.

P. Scholtens, A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Bewonersonderzoek: Wonen in een transformatiewoning. In opdracht van het ministerie van BZK.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2015). Handreiking Edense gemeenteraadsleden  bij incidenten in het sociaal domein.

A. Scholtens (2015). ‘Samenwerkingsstructuren bij beheer van rampen in Nederland’. In: E. Devroe, A. Duchatelet, P. Ponsaers, M. Easton, L. Gunther Moor & L. Wondergem (red.)(2015), Zicht op first responders, reeks veiligheidsstudies, 12, Maklu, pp. 103-117.

I. Helsloot, A. Scholtens & J. Vlagsma (2015). Publieksonderzoek: asbestbrand in Roermond; hoe kijken inwoners er tegenaan? Crisislab.

A. Scholtens & I. Helsloot (2015). ‘Krachten risico-regelreflex beschreven in 27 voorbeelden’. In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, nr. 3, pp. 62-63.

I. Helsloot & A. Scholtens (2015). ‘Angsthazen & dappere dodo’s’. In: A. Timen, J. van Steenbergen & D. Beaujean (red.)(2015), Houdt het dan nooit op? Vooruitblik op de infectieziektebestrijding in 2020 en 2050, RIVM.

A. Scholtens, I. Helsloot & J. Vlagsma (2015). Systeemevaluatie NOS-incident; Wat zijn leerpunten voor de toekomst voor het (bestuurlijk) optreden bij een acute terreurdreiging?  Crisislab.

Ira Helsloot, David de Vries, Jelle Groenendaal, Astrid Scholtens, Michiel in ’t Veld, Gaby van Melick, Lemi Baruh, Salvatore Scifo, Zeynap Günel, Hayley Watson, Kush Wadhwa, Kim Hagen, Eirini Kalemaki Alex Papadimitriou & Apostolos Vontas (2015). How to use new media during crisis situations: tips and tricks for citizens and public authorities. COSMIC.

I. Helsloot & A. Scholtens (2015). Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden. Boom | Lemma uitgevers.

A. Scholtens (2015). De politiebriefing onderzocht (2); een actie(vervolg)onderzoek om tot een effectieve politiebriefing te komen. Reed Business: Amsterdam.

I. Helsloot, A. Scholtens & A. Stapels (2014). Burgers over risico’s en incidenten. Ministerie van BZK.

I. Helsloot & A. Scholtens (2014). Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie. Uitgeverij Boom | Lemma uitgevers.

I. Helsloot, A. Scholtens & N. Melssen (2014). Risico’s en incidenten in de jeugdzorg. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

A. Scholtens, J. Jorritsma & I. Helsloot (2014). ‘On the Need for a Paradigm Shift in the Dutch Command and Information System for the Acute Phase of Disasters’. In: Journal of Contingencies and Crisis Management, 22(1), pp. 39-51.

Helsloot, I. & A. Scholtens (2013). ‘De magere opbrengst van dertig jaar continue professionalisering in de rampenbestrijding’. In: Orde van de Dag 2013/63, pp. 68-77.

A. Scholtens en I. Helsloot (2013). Evaluatie zelftest Drenthe 2013. Een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio Drenthe aan de hand van de Drentse systeemeisen.

A. Scholtens & J. Jorritsma (2013). ‘Balanceren tussen loslaten en zorgen’. In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 11 (5), pp. 42-43.

A. Scholtens, J. Groenendaal & I. Helsloot (2013). De operationele politiebriefing onderzocht. Reed Business: Amsterdam.

A. Scholtens & I. Helsloot (2013). ‘Je moet het wel snappen om het te zien’. In: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 11 (2), p. 33.

J. Groenendaal, I. Helsloot & A. Scholtens (2013). ‘A critical examination of the assumptions regarding centralized coordination in large-scale emergency situations’. In: Journal of Homeland Security and Emergency Management, 10 (1), pp. 1-23.

A. Scholtens, G. van Staalduinen & I. Helsloot (2012). Systeemevaluatie oefening Prisma (VRU).

I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal & A. Stapels (2012). ‘De Nederlandse burger nader verkend: nuchter mits geïnformeerd’. In: Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ministerie van BZK.

Projectgroep ‘Fundamentele bezinning bevolkingszorg’ (2012). Nodig of overbodig? Boom Lemma uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, A. Scholtens & A. Schmidt (2012). Crisiscommunicatie als beleidsinstrument: Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over crisiscommunicatie bij voedselcrises?

A. Scholtens, J. Groenendaal (2011). (Zelf)redzaamheid tijdens de Poldercrash. Boom Lemma Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, A. Scholtens & E. Warners (2011). Slachtofferregistratie in redelijkheid en realiteit. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I.Helsloot, S. Marten & A. Scholtens (2010). Basisboek regionale crisisbeheersing. NIFV: Arnhem.

A. Scholtens (2010). ‘Omgaan met (zelf)redzaamheid: De stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard’, in: I. Helsloot, B. Van ’t Padje (red.). Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

I. Helsloot, A. Scholtens & E. Warners (2009). ‘Wat kunnen we leren van nationale crisisoefeningen?’. In: Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 6 (4), pp. 154-165.

A. Scholtens & J. Groenendaal (2009). ‘Voorlichting’. In: I. Helsloot, E. Oomes, R. Weewer. Eindrapport Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische uitgevers: Den Haag, pp. 247-299.

A. Scholtens, J. Groenendaal (2009). ‘Functioneren van de multidisciplinaire teams COPI, ROT en GBT’. In: I. Helsloot, E. Oomes, R. Weewer. Eindrapport Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008. Boom Juridische uitgevers: Den Haag, pp. 151-245.

A. Scholtens (2009). ‘Samenwerking in crisisbeheersing: overschat en onderschat’. In: E.R Muller, U. Rosenthal e.a (red.). Crisisbundel. Kluwer: Den Haag, pp. 887-924.

I. Helsloot, A. Scholtens (2009). ‘Basiselementen voor stelsels van nationale crisisbeheersing’. In: E.R Muller, U. Rosenthal e.a (red.). Crisisbundel. Kluwer: Den Haag, pp. 671-707.

A. Scholtens, M. de Weger, W. Jong (2009). Een verkenning naar de wenselijkheid en inrichting van landelijke operationele aansturing tijdens crises. Ministerie van BZK: Den Haag.

A. Scholtens (2008). ‘Controlled Collaboration in Disaster and Crisis Management in the Netherlands, History and Practice of an Overestimated and Underestimated Concept’. In: Journal of Contengencies and crisis management, 16 (4), pp. 195-207.

I. Helsloot, A. Scholtens (2008). ‘Gedrag van burgers bij evacuatie: leerpunten van (internationaal) onderzoek’. In: I. Helsloot, E. Brainich, R. Reitsma (red.). Evacuatiebundel. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag. pp. 55-69.

A. Scholtens, I. Helsloot (red.) (2008). Stroomuitval in de Bommeler- en Tielerwaard in december 2007. Politieacademie, NIFV en VU.

I. Helsloot, E. Oomes, A. Scholtens (2007). ‘Veiligheid bij repressief brandweeroptreden’. In: I. Helsloot, E.R. Muller, J.D. Berghuijs (red.). Brandweer; studies over organisatie, functioneren en omgeving. Kluwer: Den Haag. pp. 621-654.

I. Helsloot, A. Scholtens (2007). ‘Vrijwilligers bij de brandweer’. In: I. Helsloot, E.R. Muller, J.D. Berghuijs (red.). Brandweer; studies over organisatie, functioneren en omgeving. Kluwer: Den Haag. pp. 345-386.

A. Scholtens (2007). Samenwerking in crisisbeheersing. Politieacademie en NIFV.

I. Helsloot, A. Scholtens (2007). Nationale crisisbeheersing beschreven. Ministerie van BZK: Den Haag.

Klik hier voor een overzicht van eerdere publicaties.